• Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

  Ngày 29/3/2024, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTCP đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023. 

 • Công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Ngày 16/01/2024, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 11 cá nhân đang công tác tại Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 • Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-TT ngày 22/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập, ngày 27/11/2023 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại Thanh tra tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi công bố.

 • Tổ chức bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngày 15/11/2023 tại Trụ sở Thanh tra tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 • Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Ngày 07/11/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/KH-TT xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

 • Kế hoạch tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

  Ngày 01/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

 • Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022

  Ngày 05/5/2023, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành Báo cáo số 105/BC-TT về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo yêu cầu tại văn bản số 755/TTCP-C.IV ngày 17/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

 • Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

  Để đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác PCTN và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Ngày 14/4/2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTCP đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022. 

 • Thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, ngày 16/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022.

 • Tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022, ngày 27/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

 • Bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

  Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngày 30/9/2022 tại Trụ sở Thanh tra tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập

  Sáng ngày 08/8/2022, tại Hội trường Tầng 1, Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập. Dự Hội nghị có Tiến sỹ Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra tỉnh tham dự với 100% công chức trong cơ quan. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch tập huấn công tác phòng chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận tổ chức.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

  Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, ngày 06/5/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi tập huấn. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo, công chức Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh và trên 40 cán bộ, công chức được giao tham mưu, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trường Cao đẳng Lào Cai, Công ty  TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh, Công ty cổ phần môi trường đô thị, Công ty cổ phần nước sạch Lào Cai.

 • Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.

 • Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

  Ngày 26/4/2019, đồng chí Hoàng Công Phái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2019 do Sở Tư pháp tổ chức.

 • Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN

  Ngày 27/03/2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm và bà Akiki Fujii, Phó Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam đã chủ trì Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua. Hội thảo do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội thảo có đại diện Thanh tra Chính phủ; các đối tác phát triển (UNDP, Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Đan Mạch, Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Ý...); đại diện Thanh tra các bộ, ngành TW; Thanh tra và Ban nội chính của một số tỉnh, thành phố; một số hiệp hội, tổ chức tín dụng, công ty đại chúng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu…

 • Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

  Ngày 12/03/2019, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

 • Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

  Ngày 19/03/2018, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2017 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tham dự có đại diện Ban Nội chính Trung ương, đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo.

 • Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Chiều ngày 09/11/2017, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật PCTN (sửa đổi). Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật này.​​​         

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Ngày 20/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến đối với Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng(sửa đổi). Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ trì phiên họp.​

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN năm 2017

  Ngày 19/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 14 cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp.

 • Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại huyện Si Ma Cai

  Chiều ngày 03/7/2017, tại Hội trường UBND xã Cán Hồ - huyện Si Ma Cai, Thanh tra huyện Si Ma Cai phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị “Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và k ết quả thực hiện Quy chế phối hợp Quý II ” năm 201 7

 • Cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Ngày 08/06/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì phiên họp  Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để lấy ý kiến về việc chỉnh sửa một số nội dung của Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng dự có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cùng thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đến từ các bộ, ngành TW.​         

 • Thanh tra huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Kê khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân năm 2016

  Sáng ngày 09/12/2016, tại Hội trường lớn UBND huyện Si Ma Cai, Thanh tra huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn Kê khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Cương - Chánh Thanh tra huyện; lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND các xã và Hiệu trưởng các trường trực thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo huyện.   

 • Kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Chống tham nhũng

  Ngày 06/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Cục Chống tham nhũng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Cục (06/12/2006-06/12/2016). Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu dự và phát biểu tại lễ kỷ  niệm. Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình, Nguyễn Chiến Bình, Nguyễn Văn Sản, Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 • Tham vấn về PCTN trong kinh doanh tại Việt Nam

  Ngày 30/9/2016, Thanh tra Chính phủ và Đại sứ quán Anh phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn về thực trạng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tham dự, chủ trì hội nghị.

 • Hội thảo góp ý đối với dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2016, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo gópý đối với dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trên tinh thần Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Hội thảo do TS. Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật PCTN chủ trì. TS. Trần Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Tổ biên tập Luật PCTN và Ngài Francesco Checchi, cố vấn về phòng, chống tham nhũng của UNODC khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương đồng chủ tọa, điều hành hội thảo.

 • Sinh hoạt khoa học “Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”

  Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp và sinh hoạt khoa học năm 2016, ngày 01/9, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức sinh hoạt khoa học về “Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ”. Tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 • Ký kết hợp đồng hỗ trợ hoàn thiện pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh

  Ngày 5/8/2016, tại Trụ sở Thanh Tra Chính Phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh, Ngài Giles Lever. đã tiến hành ký kết Hợp đồng tài trợ giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Anh về dự án “hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam, rà soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững.

 • Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Ngày 12/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Ủy viên Bộ Chính trị, PhóThủ tướng Trương Hòa Bình- Trưởng ban chỉ đạo chỉ  đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; lãnh đạo UBND, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Đoàn đại biểu Cấp cao Thanh tra Chính phủ thăm và làm việc tại Liên bang Nga

  Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh traChính phủ với Cục Chống tham nhũng trực thuộc Tổng Thống Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm Trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2016.

 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Thanh tra Chính phủ

  Thực hiện văn bản số 1034/TTCP-C.IV ngày 12/5/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến vào Dự thảo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lào Cai đăng tải Dự thảo Bộ công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

 • Thủ tướng chỉ thị tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

 • Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  Ngày 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

 • Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo xây dựng bộ công cụ đánh giá công tác PCTN

  Ngày 4/4/2016, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2015 theo Thông tư 04 và xây dựng bộ công cụ đánh giá công tác PCTN năm 2016 dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An và lãnh đạo Thanh tra một số bộ, ngành, địa phương.

 • UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục PCTN-TTCP; lãnh đạo Vụ 5, VKSND tối cao; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Ban đảng thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo sở, ban, ngành; cơ quan TW đóng trên địa bàn; Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố và các trường học, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn

 • UBND Thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

  Chiều ngày 11/12/2015, UBND Thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), đồng thời đề ra những giải pháp phương hướng thực hiện công tác PCTN trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Minh - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; đồng chí Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo các Ban ngành, Đoàn thể, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

 • UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

 • Tập huấn công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

  Thực hiện Thông báo số 2881/TB-TU ngày 16/6/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác kê khai minh bạch tài sản. Ngày 09/11/2015, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

 • Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  6 tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Lào Cai có nhiều tiến bộ, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, việc kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính, công khai các hoạt động trong cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao.

 • Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn pháp luật về phòng chống tham nhũng

  Sáng ngày 31/10/2013, tại Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị triển khai tập huấn pháp luật về phòng chống tham nhũng. Dự Hội nghị có đồng chí Doãn Văn Hưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các Trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh tham dự với 100% cán bộ, công chức trong cơ quan. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch tập huấn công tác phòng chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh Lào Cai tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận tổ chức.

 • Một số quy định của Công ước Liên hợp quốc về các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

  Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự ra đời và tồn tại của Nhà nước. Nó xảy ra ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, kể cả nước nghèo và nước giàu, nước phát triển và những nước đang phát triển hoặc kém phát triển. Phòng ngừa tham nhũng được coi là yếu tố quan trọng, mang tính chiến lược, quyết định hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng.

 • Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2012

  Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. UBND tỉnh thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN; liên tục chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện; triển khai toàn diện các giải pháp theo quy định của Luật PCTN; tích cực phát động toàn xã hội tham gia công tác PCTN. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã phát huy những kết quả quan trọng bước đầu đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN.

 • Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Sáng ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

 • Công bố quyết định thanh tra đối với Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty Cổ phần đầu tư Apatit Tam Đỉnh Lào Cai

  Sáng ngày 27/3/2024, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra đối với Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty Cổ phần đầu tư Apatit Tam Đỉnh Lào Cai. Dự và chủ trì buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, giám sát Đoàn thanh tra có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, các thành viên Đoàn thanh tra số 45-2024. Về phía Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty Cổ phần đầu tư Apatit Tam Đỉnh Lào Cai có Giám đốc, Kế toán Công ty.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-TT ngày 15/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, ngày 20/3/2024 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi công bố.

 • Công bố công khai kết luận thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ngày 15/3/2024, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/10/2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai tiến hành công bố Kết luận thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra và cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra có Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Hải Anh cùng tập thể lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • Công bố công khai kết luận thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  Ngày 26/02/2024, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 147/QĐ-TT ngày 09/10/2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra.

 • Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Ngày 20/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/03/2024 và thay thế  Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

 • Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

  Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

 • Công bố công khai kết luận thanh tra tại huyện Bát Xát

  Ngày 10/01/2024, tại UBND huyện Bát Xát, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Bát Xát. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh dự và chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. 

 • Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2023

  Ngày 29/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Lào Cai có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Trọng Hài, Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, lãnh đạo, Trưởng, phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Chánh Thanh tra một số Sở, huyện, thị xã, thành phố.

 • Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân. Ngày 13/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 5800/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

 • Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra

  Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

  Chiều ngày 18/10/2023, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

  Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội, ngày 12/10/2023 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

 • Công bố quyết định thanh tra đột xuất Dự án Tái định cư thôn 9, xã Đồng Tuyển

  Ngày 06/10/2023, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 121/QĐ-TT ngày 19/9/2023 về  việc thanh tra toàn diện Dự án khu Tái định cư Thôn 9, xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Dự buổi công bố có Đoàn thanh tra theo số 121-2023, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan đến Dự án.

 • Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 35 tỷ đồng

  UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Báo cáo về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2023.

 • Nâng cao chất lượng lãnh đạo giải quyết tố giác, tin báo về vi phạm pháp luật

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới, ngày 19/9/2023, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ngày 06/9/2023, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Si Ma Cai

  Chiều ngày 26/7/2023, tại Trụ sở UBND huyện Si Ma Cai, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Si Ma Cai. Dự và chủ trì buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai - Hoàng Văn Dương, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 89-2023.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

  Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Ngày 25/7/2023, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Thanh tra viên chính - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi công bố.

 • Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022

  Sau khi Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bát Xát

  Sáng ngày 09/5/2023, tại Trụ sở UBND huyện Bát Xát, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bát Xát. Dự và chủ trì buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát - Nguyễn Quang Bình, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 56-2023.

 • Thanh tra tỉnh giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022

  Ngày 25/3/2023, Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh dự và phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 tại Hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2023 do Sở Tư pháp tổ chức.

 • Bất cập trong thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra

  Đối chiếu Luật Thanh tra năm 2010, các quy định của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra với kết quả thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có thể nhận thấy còn nhiều khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác này.

 • Cụm thi đua số II tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023

  Sáng ngày 20/02/2023, tại UBND huyện Si Ma Cai, Thanh tra huyện (đơn vị Cụm trưởng năm 2023) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 - Cụm thi đua số II, Thanh tra tỉnh Lào Cai.

 • Ngành Thanh tra Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2023

  Chiều ngày 28/12/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023. Dự hội nghị có Trưởng ban Tiếp dân Trung ương - Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Trọng Hài, đại diện lãnh đạo Cục I - Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh chủ trì Hội nghị.

 • Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 06 về thủ tục tiến hành thanh tra

  Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số vướng mắc.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

  Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TT ngày 28/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 03/10/2022 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai. Dự và chủ trì buổi công bố có ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 147. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai có ông Bùi Khắc Hiền - Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, Kế toán Sở cùng Thủ trưởng, kế toán các cơ quan, đơn vị theo Quyết định thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

  Ngày 03/10/2022, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Dự và chủ trì buổi công bố về phía Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 142/QĐ-TT. Về phía Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có Chủ tịch HĐTV - Nguyễn Văn Đông, Tổng Giám đốc - Nguyễn Thanh Hà, các Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Sa Pa

  Chiều ngày 16/5/2022, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Sa Pa. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa - Vương Trinh Quốc, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 78-2022.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bảo Thắng

  Sáng ngày 12/5/2022, tại UBND huyện Bảo Thắng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý thu chi tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Hoàng Công Phái, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng - Ngô Minh Quế , Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 79-2022.

 • Vẫn còn chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

  Trong thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã luôn chủ động, bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 • Công bố, công khai kết luận thanh tra các gói thầu Covid-19

  Sáng ngày 13/4/2022, tại Hội trường Sở Y tế, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố, công khai kết luận thanh tra.

 • Cần có quy định cụ thể về thời gian thẩm định dự thảo kết luận thanh tra

  Việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Qua theo dõi, thời gian, việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại tỉnh Lào Cai không có sự cố định, có cuộc chỉ một hai ngày là xong, có cuộc lại kéo dài tới vài tuần. Do đó, cần có quy định cụ thể về thời gian thẩm định.  

 • Ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai phát hiện sai phạm trên 3,5 tỷ đồng

  Quý 1/2022, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính, gồm 25 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất, đã ban hành 07 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 3,54 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 1,19 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 2,35 tỷ đồng.

 • Công bố, công khai kết luận thanh tra tại huyện Mường Khương

  Ngày 27/01/2022, tại UBND huyện Mường Khương, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương. Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 07/QĐ-TT ngày 11/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, ngày 13/01/2022 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

  Sáng ngày 14/01/2022, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự buổi công bố về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và kế toán đơn vị; về phía Thanh tra tỉnh dự và chủ trì buổi công bố có ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận - Xây dựng

  Ngày 07/01/2022, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng . Tham dự buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Công Phái, thành viên Đoàn thanh tra số 01-2022; Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng - Nguyễn Quốc Huy, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, Kế toán Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan. 

 • Công bố, công khai Kết luận thanh tra đột xuất

  Sáng ngày 07/01/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra đột xuất tại Dự án Tiểu khu đô thị số 3, khu đô thị số 5, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Cường; Dự án tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh và Dự án khu đô thị mới tại Tổ 24a đến 26b, phường Duyên Hải . Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố, công khai kết luận thanh tra.