Công bố quyết định thanh tra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Ngày 25/7/2023, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Thanh tra viên chính - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 90-2023; lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng ban chuyên môn có liên quan của Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Đoàn thanh tra gồm 4 thành viên do Thanh tra viên chính - Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 Hà Mạnh Thắng làm trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra năm 2021-2022, thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được Chánh Thanh tra tỉnh giao Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Minh thực hiện.

anh tin bai

Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo hoạt động thanh tra

Phát biểu chỉ đạo hoạt động thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh cho biết cuộc thanh tra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên nhằm đánh giá đúng những mặt làm được, những hạn chế trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị, giúp đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do vậy Vườn Quốc gia Hoàng Liên cần cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Phó Chánh Thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên nhất trí với nội dung Quyết định và Kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra; đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo theo đề cương của Đoàn thanh tra, đồng thời cung cấp hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến nội dung thanh tra theo đúng thời gian quy định./.

Thu Hương


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 873
  • Trong tuần: 4,402
  • Tất cả: 2,488,036
Đăng nhập