Chấn chỉnh việc chấp hành tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Để nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết vụ việc, nhằm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị ngay từ ở cơ sở, hạn chế những vụ việc vướng mắc, kéo dài và vượt cấp, ngày 14/8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 3979/UBND-TCD về chấn chỉnh việc chấp hành tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

anh tin bai

Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với công dân

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm chỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh việc giải quyết dẫn đến công dân phải đi khiếu kiện vượt cấp và kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Riêng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí, sắp xếp Thủ trưởng đơn vị tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến tại phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh, nếu có việc đột xuất phải bảo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh thì được ủy quyền cho cấp phó đi thay, không được ủy quyền cho cán bộ cấp phòng.

Đồng thời, giao Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo các nội dung chỉ đạo giải quyết các vụ việc; đánh giá tiến độ thực hiện chậm, muộn của các sở, ngành, địa phương đối với các vụ việc quá thời hạn giải quyết để làm căn cứ đánh giá, xét thi đua cuối năm./.

Thế Bình
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 901
  • Trong tuần: 4,430
  • Tất cả: 2,488,064
Đăng nhập