Kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh

Trong 3 ngày 17-19/11/2021, Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” và các phần mềm của Thanh tra Chính phủ tại UBND huyện Bảo Thắng, UBND thành phố Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh làm Trưởng đoàn kiểm tra.

Theo Quyết định số 182/QĐ-TT ngày 04/11/2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai, Đoàn kiểm tra có 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” tại UBND huyện Bảo Thắng, UBND thành phố Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Bảo Thắng, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai

Thông qua kim tra nhm phát hin, x lý hành vi không thc hin quyết định gii quyết khiếu ni, kết lun ni dung t cáo của các cơ quan, tổ chc và cá nhân có trách nhim hoc có liên quan. Bảo đảm quyết định gii quyết khiếu ni, kết lun ni dung t cáo phải được thc hin nghiêm túc; nâng cao hiu lc, hiu qu ca hoạt động gii quyết khiếu ni, t cáo và công tác quản lý nhà nước v gii quyếkhiếu ni, t cáo. Đánh giá chính xác công tác lãnh đạo, ch đạo, trin khai thc hin ni dung của Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” và Kế hoch ca UBND tỉnh đã ban hành; kết qu trin khai thc hin các nhim v được giao của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thống nhất về quản lý, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra gửi đơn vị được kiểm tra và các cơ quan có liên quan biết về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, yếu kém cần khắc phục, điều chỉnh; những nội dung đơn vị chưa thực hiện và phương hướng trong thời gian tiếp theo, đồng thời tổng hợp báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh về kết quả kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh./.

V.H

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 670
  • Trong tuần: 9,400
  • Tất cả: 2,575,763
Đăng nhập