Lào Cai tiếp 2.763 lượt công dân trong năm 2023

Trong năm 2023, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện ngay từ cơ sở, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên phạm vi toàn tỉnh có diễn biến giảm hơn so với cùng kỳ năm 2022. Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu về lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án trong tỉnh và đã được tập trung chỉ đạo giải quyết, đảm bảo quy định.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh trong một buổi tiếp công dân định kỳ năm 2023 (ảnh minh họa)

Theo Báo cáo số 527/BC-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh, toàn tỉnh đã đón tiếp 2.763 lượt công dân (giảm 2,74 % so với cùng kỳ năm 2022) với 3.392 người (giảm 17,67 % so với cùng kỳ năm 2022), có 2.727 vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (trong đó có 2.373 vụ việc tiếp lần đầu và 354 vụ việc tiếp nhiều lần). Có 36 đoàn đông người (giảm 55,56% so với cùng kỳ năm 2022) với 373 người giảm 74,29%. Số lượt tiếp thường xuyên là 1.517 lượt với 1.788 người, tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng là 1.246 lượt = 1.604 người (Thủ trưởng tiếp 1.141 lượt = 1.447 người; thủ trưởng ủy quyền tiếp 105 lượt = 157 người).

Qua tiếp công dân các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 1.981 đơn với 1.981 vụ việc, trong đó có 31 đơn khiếu nại (31 vụ việc), 21 đơn tố cáo (21 vụ việc) và 1.929 đơn kiến nghị, phản ánh (1.929 vụ việc). Qua xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhận được qua tiếp công dân, có 1.805 đơn thuộc thẩm quyền (1.805 vụ việc) và 176 đơn không thuộc thẩm quyền (176 vụ việc).

Đối với nhiệm vụ, giải pháp công tác tiếp công dân năm 2024, tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ngay tại nơi vụ việc phát sinh; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý đúng mức, đầy đủ các sai phạm phát hiện qua xác minh khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân; không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp và không để công dân đi khiếu kiện vượt cấp.

UBND tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị Chính phủ sớm xem xét rà soát và chỉnh sửa Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đồng bộ với Luật Thanh tra năm 2022 và một số Luật có liên quan khác cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp giữa các Luật; ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo để có cơ sở xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, kể cả đối với người giải quyết khiếu nại, tố cáo và người khiếu nại, tố cáo có vi phạm./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập