Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt 02 chuyên đề

Chiều ngày 23/9/2021, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Lào Cai - 30 năm tái lập, xây dựng và phát triển và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Đàm Quang Vinh - TUV, Bí thư Đảng bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã giới thiệu nội dung chuyên đề Lào Cai - 30 năm tái lập, xây dựng và phát triển và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Đảng bộ, Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh giới thiệu chuyên đề 1

Chuyên đề Lào Cai - 30 năm tái lập, xây dựng và phát triển đã cung cấp cho lãnh đạo, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan những thành tựu to lớn đạt được sau 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển là kết quả của của sự vận dụng, gắn kết lý luận và thực tiễn đổi mới ở Lào Cai; trước thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, tạo ra những “đột phá” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, quyết tâm đưa Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025, tỉnh khá của cả nước năm 2030 và tỉnh phát triển vào năm 2045.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được xem video do Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu xem video do GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực HĐLLTW trình bày chuyên đề 2

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua việc học tập sinh hoạt 02 chuyên đề đã giúp cho lãnh đạo, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh thấy rõ được những thành tựu đổi mới của tỉnh Lào Cai sau 30 năm tái lập tỉnh; phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phụng sự Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Thế BìnhThống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 883
  • Trong tuần: 5,542
  • Tất cả: 2,489,176
Đăng nhập