Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2022

Ngày 23/12/2022, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2022. Dự Hội nghị có lãnh đạo cơ quan, Trưởng, phó phòng và toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan có mặt tham dự. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ; báo cáo công tác cơ quan, công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chưc năm 2022; báo cáo công khai thu chi ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan năm 2022; quyết toán thu chi công đoàn năm 2022, dự toán thu chi năm 2023; báo cáo tổng kết công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các Quy chế cơ quan và Kế hoạch phát động phong trào thi đua công đoàn năm 2023.  

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 nêu rõ, Thanh tra tỉnh đã triển khai hoàn thành 21/21 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt 100%, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 2.180 triệu đồng, xử lý khác 22.031 triệu đồng; giải quyết 14/15 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 94%; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác PCTN, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định. Ngoài ra, thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời nội quy, quy chế cơ quan. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đoàn viên, công chức; tập huấn nghiệp vụ; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; chăm lo đời sống cho đoàn viên, công chức về thu nhập tăng thêm cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên và trợ cấp khó khăn đột xuất cho đoàn viên, công chức hoặc người thân đoàn viên, công chức trong cơ quan khi ốm đau, hoạn nạn.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2022

Các báo cáo đưa ra nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo, công chức, người lao động trong cơ quan. Bên cạnh những kết quả đạt được, vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan, còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục sớm (nghiêm túc chấp hành nội quy quy chế cơ quan, công tác báo cáo, ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ …).

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, hội nghị đã thảo luận sôi nổi và có 7 ý kiến tham gia của lãnh đạo, công chức góp ý vào báo cáo hoạt động cơ quan, công đoàn và các Quy chế cơ quan. Kiến nghị lãnh đạo cơ quan quan tâm, động viên hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên như hỗ trợ trang thiết bị làm việc, học tập kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, khám chữa bệnh…; xem xét sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung đưa vào các Quy chế; công tác tham mưu ban hành văn bản; việc khảo sát các Đoàn thanh tra…

anh tin bai

Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của cơ quan, công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh trong năm 2022. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023.

 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 cơ quan Thanh tra tỉnh đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong cơ quan./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập