Công bố Quyết định thanh tra toàn diện Dự án Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tsuha của Công ty Cổ phần Nhẫn

Ngày 02/01/2019, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện Dự án Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tshua của Công ty cổ phần Nhẫn. Dự và nghe buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 346/QĐ-TT ngày 17/12/2019; về phía Công ty cổ phần Nhẫn có lãnh đạo Công ty và đại diện các phòng ban có liên quan.

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Được sự phân công của Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra - Trần Thị Kim Sơn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện Dự án Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tshua của Công ty cổ phần Nhẫn theo Quyết định thanh tra số 346/QĐ-TT ngày 17/12/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời kỳ thanh tra từ khi thực hiện dự án đến nay; Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Theo Quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt trực tiếp chỉ đạo và giám sát đối với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.


Trưởng đoàn thanh tra - Trần Thị Kim Sơn công bố QĐTT

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng thanh tra đã được phê duyệt, không thanh tra ngoài phạm vi nội dung, đối tượng thanh tra không có trong Quyết định thanh tra. Quá trình thực hiện thanh tra, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định của Đoàn thanh tra, khi thực hiện thanh tra tại đơn vị không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; việc giám sát đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt cũng đề nghị lãnh đạo Công ty cổ phần Nhẫn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra cần cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Đoàn thanh tra, để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi công bố, lãnh đạo Công ty cổ phần Nhẫn hoàn toàn nhất trí với Quyết định và Kế hoạch Thanh tra của Đoàn thanh tra; yêu cầu các phòng ban của Công ty và các cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ các hồ sơ, chứng từ và các tài liệu theo đúng Kế hoạch của Đoàn thanh tra. Phối hợp kịp thời và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,273
  • Trong tuần: 8,317
  • Tất cả: 2,574,680
Đăng nhập