Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương

Chiều ngày 08/10/2021, tại UBND huyện Mường Khương đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương. Dự buổi công bố có Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương - Tô Việt Thành, lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 174-2021. Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Công Phái chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

Theo Quyết định số 174/QĐ-TT ngày 06/10/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh, thời hiệu thanh tra tại huyện Mường Khương trong thời gian 02 năm (2019-2020); thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Hoàng Công Phái làm Trưởng đoàn. Cũng theo Quyết định thanh tra, việc giám sát, chỉ đạo Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh thực hiện.

Buổi công bố Quyết định thanh tra về công tác đầu tư XDCB tại huyện Mường Khương

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Hoàng Công Phái đề nghị: huyện Mường Khương cần chỉ đạo cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Mường Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tô Việt Thành thống nhất cao với quyết định, kế hoạch thanh tra; giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm đầu mối trong việc chỉ đạo cung cấp hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến nội dung thanh tra. Phó Chủ tịch UBND huyện kiến nghị Đoàn thanh tra quan tâm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cuộc thanh tra, đồng thời thông qua thanh tra sẽ chỉ ra các thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ để huyện và các đơn vị khắc phục, rút kinh nghiệm./.

V.HThống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 751
  • Trong tuần: 9,481
  • Tất cả: 2,575,844
Đăng nhập