Kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 09/7/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các hệ thống thông tin một cửa điện tử chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Đồng thời xây dựng mẫu kết quả TTHC bản điện tử để trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử theo đúng quy định, trong đó bao gồm quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện có hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

Ảnh minh họa

 

Các sở, ban, ngành tập trung rà soát các chức năng, tính năng của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; thực hiện việc quản lý, bảo vệ, định kỳ kiểm tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ thống; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định; đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động tin cậy, liên tục, thông suốt; kịp thời khắc phục sự cố của Hệ thống khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời về những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

V.HThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 2,342
  • Trong tuần: 2,342
  • Tất cả: 2,504,141
Đăng nhập