Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm “Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo” trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai

Ngày 01 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1911/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm “Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo” trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai.

Quy chế này quy định việc sử dụng phần mềm “Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo” để phục vụ việc quản lý, theo dõi và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gồm: Tiếp công dân định kỳ, đột xuất, tiếp nhận đơn, chuyển xử lý đơn, theo dõi kết quả xử lý đơn, báo cáo thống kê; các trường hợp đơn khác được quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gương mẫu thực hiện và quán triệt, chỉ đạo tất cả các cán bộ công chức, viên chức của cơ quan sử dụng phần mềm theo dõi, luân chuyển xử lý văn bản giải quyết đơn thư nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí in ấn, sao chụp các loại văn bản, giấy tờ hành chính. Các cán bộ, công chức ít nhất 1 đến 4 lần mở vào đầu, cuối giờ làm việc buổi sáng và buổi chiều để kịp thời cập nhật, xử lý thông tin trên hệ thống.

Quy chế này áp dụng cho tất cả các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Tống Thị Hoan (VP)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,136
  • Trong tuần: 8,180
  • Tất cả: 2,574,543
Đăng nhập