Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2022

Chiều ngày 12/01/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 141 cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất (tăng 8 cuộc so với năm 2020); kiến nghị thu hồi nộp ngân sách các khoản tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra; đồng thời ban hành nhiều văn bản đề xuất Thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kết luận; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách chưa phù hợp. 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch hành chính công, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được bảo đảm về trình tự, đem tới sự hài lòng cho đông đảo nhân dân nhờ các phương án xử lý thấu tình đạt lý. Trong năm qua, ngành Thanh tra Lào Cai đã đón tiếp 2.841 lượt người (giảm 603 lượt so với năm 2020), trong đó có 81 đoàn đông người (giảm 29 đoàn so với năm 2020). Tham mưu giải quyết trên 90% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được tập trung chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành được phổ biến rộng rãi thông qua các buổi tuyên truyền; cấp phát tài liệu, tờ rơi; đăng phát tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự minh bạch trong hoạt động của các cấp, các ngành, sự công khai trong tài sản và thu nhập của cơ quan, cán bộ trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc tạo lập và duy trì lòng tin của nhân dân vào chính quyền địa phương.

Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cấp, các ngành được tăng cường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đề ra những chủ trương, biện pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đặc biệt tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính - ngân sách, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội…; tránh chồng chéo trong thanh tra; phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Tổng TTCP, Phó CTT - Trần Văn Việt trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra cho các cá nhân

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh; 12 cá nhân được Tổng thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra; nhiều tập thể, cá nhân được Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen.

Phó CTT - Trần Văn Việt tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2021

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt đánh giá cao ngành Thanh tra Lào Cai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng, hiệu quả cao trong năm 2021 dù Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đối với công tác thanh tra cần quan tâm kiểm tra thực hiện xử lý sau thanh tra đối với các vụ việc đã có kết luận, quyết định xử lý để phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ để cán bộ tiếp dân vừa có thể tiếp dân vừa hướng dẫn, giải thích cho dân hiểu khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc khiếu tố sai do không hiểu luật. Trong giải quyết khiếu nại tố cáo phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị từ trên xuống dưới. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, cần tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ, nhân dân; triển khai tích cực các giải pháp phòng ngừa, gắn việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Đối với công tác xây dựng ngành, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy và chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ./.

V.HThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập