Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thanh, Số nhà 066, đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai

Ngày 01/02/2019, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 14/QĐ-TT về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thanh, Số nhà 066, đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.

Quá trình làm việc, Đoàn Thanh tra mời ông Phạm Ngọc Thanh đến Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh Lào Cai để trực tiếp đối thoại, phân tích, giải thích các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Phạm Ngọc Thanh đã nhận thấy quyền lợi của mình đã được giải quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, ông đã tự nguyện viết đơn xin rút đơn khiếu nại của mình và cam kết không khiếu kiện về sau.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đoàn xác minh đã làm thủ tục để ông Phạm Ngọc Thanh rút đơn theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phạm Ngọc Thanh, Số nhà 066, đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tống Thị Hoan

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,118
  • Trong tuần: 8,162
  • Tất cả: 2,574,525
Đăng nhập