UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Hải cư trú tại tổ 5 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Căn cứ Báo cáo số 185/BC-TT ngày 30/12/2014 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về kết quả thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của bà Dương Thị Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 với nội dung như sau:

Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về giải quyết khiếu nại của bà Bà Dương Thị Hải cư trú tại tổ 5 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là đúng.

Yêu cầu bà Dương Thị Hải, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại này, bà Dương Thị Hải có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập