UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai

Ngày 27 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai, địa chỉ: số nhà 157, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Theo nội dung đơn của Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai khiếu nại với các nội dung cụ thể như sau:

1. Khiếu nại Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai đến năm 2030; Quyết định số 4062/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Yêu cầu đề nghị của Công ty:

Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung hai quyết định được khiếu nại nêu trên theo hướng giữ nguyên quỹ đất ở dọc đường D1 bảo đảm cho Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai có nguồn thu hồi vốn đầu tư dự án, do Công ty đã trúng thầu và thực hiện nghĩa vụ tài chính Nhà nước theo quy định.

Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành đối với 02 quyết định nêu trên đang được khiếu nại.

Qua nghiên cứu hồ sơ và thẩm tra xác minh đơn khiếu nại do người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp đối chiếu quy định hiện hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai, vẫn công nhận nội dung Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai đến năm 2030 và nội dung Quyết định số 4062/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là đúng quy định.

- Không công nhận khiếu nại của Công ty cổ phần Nam tiến Lào Cai đối với nội dung Quyêt định số 3964/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai đến năm 2030 và nội dung Quyết định số 4062/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Không giải quyết nội dung Công ty cồ phần Nam Tiến Lào Cai đề nghị UBND tỉnh Lào Cai thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung hai quyết định được khiếu nại nêu trên theo hướng giữ nguyên quỹ đất ở dọc đường D1 cũng như ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành đối với 02 quyết định nêu trên.

- Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND thành phố Lào Cai xem xét, tính toán phương án để bồi thường đối với Công ty Nam Tiến theo quy định.

Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu Công ty cổ phần Nam Tiến không đồng ý có quyền khiếu nại lần hai theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính./.

Tống Thị Hoan (VP)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,046
  • Trong tuần: 8,090
  • Tất cả: 2,574,453
Đăng nhập