Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức theo dõi học tập Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị trực tiếp qua truyền hình

Sáng ngày 15/4/2022, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức cho đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan tham gia học tập qua sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cán bộ, công chức, Đảng viên tham gia Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dân cũng như trong Vùng để sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển Vùng. Hội nghị cũng thể hiện tinh thần nghiêm túc, ý chí và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đổi mới xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, không chỉ đối với các vùng mà còn đối với cả nước…

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đề nghị công chức, đảng viên các Chi bộ tham gia hội nghị cần tiếp thu các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 11/NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác triển khai thực hiện hiệu quả; tiếp tục khơi thông sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết.

Thế BìnhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập