Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức cho đảng viên, công chức tham gia nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Trong 02 ngày 05-06/12/2022, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức cho đảng viên, công chức trong cơ quan tham gia học tập, theo dõi Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 4 chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị.

Ngày 05/12, Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghị Việt Nam trong giai đoạn mới” và đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới".

Ngày 06/12, Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".

anh tin bai

Đảng viên, công chức tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập NQTW 6 

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Thanh tra tỉnh biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng viên, công chức tham dự hội nghị. Đảng ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh cần nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./. 

Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 3,600
  • Tất cả: 2,497,314
Đăng nhập