Chánh Thanh tra tỉnh làm việc cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôm mới và Giảm nghèo bền vững xã Cam Cọn

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã xây dựng NTM và GNBV tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 13/KH-TT ngày 13/02/2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai giúp đỡ xã Cam Cọn huyện Bảo Yên xây dựng nông thôn mới năm 2021. Ngày 17/6/2021, tại Hội trưởng Thanh tra tỉnh Lào Cai, Đồng chí Đàm Quang Vinh – Chánh Thanh tra tỉnh cùng Tổ giúp việc cho Lãnh đạo Thanh tra tỉnh giúp đỡ xã Cam Cọn xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả rà soát chương trình xây dựng nông thôn mới và nhu cầu đầu tư tối thiểu hoàn thành các tiêu chí để xã Cam Cọn đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022, ông Lý Văn Bảo – Bí thư kiêm Trưởng ban Chỉ đạo XDNTM &GNBV cho biết:

Đến tháng 6 năm 2021, xã Cam Cọn đã đạt 13/19 tiêu chí gồm các tiêu chí: TC 1: Quy hoạch; TC 3: Thủy lợi; TC 4: Điện; TC 7: Cơ sở hạ tầng thương mại (không quy hoạch chợ); TC 8: Thông tin truyền thông; TC 9: Nhà ở dân cư; TC 11: Hộ nghèo; TC 12: Lao động; TC 13: Tổ chức sản xuất; TC 14: Giáo dục; TC 15: Y tế; TC 16: Văn hóa; TC 19: Quốc phòng –An ninh và 03 thôn đạt “Thôn nông thôn mới” gồm: Thôn Hồng Cam, Thân Thành và Lỵ 2, 3.

Số tiêu chí chưa đạt 06/19 tiêu chí gồm: TC 2: Giao thông; TC số 5: Trường học; TC 6: Cơ sở vật chất văn hóa; TC 10: Thu nhập; TC 17: Môi trường và an toàn thực phẩm; TC 18: Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật.

Nhu cầu đầu tư ở mức tối thiểu tiêu chí để xây dựng nông thôn mới để xã Cam Cọn hoàn thành đạt chuẩn xã NTM  năm 2022 là 37.100 triệu đồng, trong đó: Đề nghị Nhà nước hỗ trợ, đầu tư là: 32.470 triệu đồng; huy động đóng góp tiền, vật liệu, ngày công lao động là: 4.630 triệu đồng.

Với quyết tâm cao, xã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo mốc thời gian, cụ thể: 6 tháng cuối năm 2021 phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; phấn đấu đạt thôn Bỗng 2 đạt “Thôn nông thôn mới”. Năm 2022, phấn đấu đạt chuẩn 05 tiêu chí để xã Cam Cọn đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thanh tra tỉnh và xã Cam Cọn về công tác xây dựng NTM

 

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung bàn giải pháp, giải quyết khó khăn, tồn tại để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021 và đưa xã Cam Cọn đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2022, trong đó, khó khăn nhất là thực hiện tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo xã đã tập trung chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn”, tổ chức rà soát, kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các thôn, bản thực hiện theo kế hoạch đã giao, phân công cán bộ phụ trách thôn, bản hướng dẫn, tuyên truyển, vận động các hộ gia đình làm nhà tiêu, làm chuồng nhốt gia súc hợp vệ sinh, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đàm Quang Vinh – Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Cấp ủy, chính quyền xã cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo về xây dựng nông thôn mới; phối hợp với cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nôn thôn mới và GNBV xã; căn cứ vào chương trình hành động xây dựng nông thôn mới của Huyện ủy, UBND huyện cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm để thực hiện theo từng lộ trình cụ thể; Tổ giúp việc cho Chánh Thanh tra tỉnh giúp đỡ xã xây dựng NTM, bám sát tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã chi tiết cho từng quý góp phần đưa xã Cam Cọn về đích nông thôn mới theo mục tiêu đề ra, theo dõi, vận động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp xã Cam Cọn hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã Nông thôn mới vào năm 2022./.

Nguyễn HoàngThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập