Ký kết giao ước thi đua Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc tại Lào Cai năm 2023

Sáng ngày 10/3/2023, tại thành phố Lào Cai, Cụm thi đua số IV - Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc gồm Thanh tra các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Dự hội nghị có ông Phạm Khắc Hùng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục I - Thanh tra Chính phủ; ông Lê Vân Long - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai; lãnh đạo, công chức Thanh tra các tỉnh trong cụm thi đua số IV. Ông Nguyễn Chí Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Hà Giang và ông Nguyễn Thành Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cùng chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số IV - TTCP năm 2023

Năm 2022, công tác thi đua khen thưởng đã được Cụm thi đua số IV nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Công tác thanh tra đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh để hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý chồng chéo ngay từ khâu xây dựng kế hoạch thanh tra. Các đơn vị thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm, chú trọng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan trong việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh và xử lý, xác minh, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chú trọng. Các đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cải cách thủ tục hành chính...

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thông qua kế hoạch và phát động thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”. Thông qua phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ với tập thể, cá nhân trong toàn ngành thanh tra thuộc Cụm thi đua số IV; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua phong trào thi đua rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tăng cường đoàn kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm công tác với cán bộ, công chức, lao động ngành thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc.

anh tin bai

Đại diệnCục I - Thanh tra Chính phủ, Ban TĐKT tỉnh Lào Cai phát biểu

Đại diện Cục I - Thanh tra Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai đã phát biểu, đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số IV - Thanh tra Chính phủ đạt được trong các năm trước, Kế hoạch hoạt động của Cụm năm 2023 và tham gia chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến vào kế hoạch hoạt động của Cụm.

Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số IV nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong các năm qua, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

anh tin bai

Lãnh đạo Thanh tra 7 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc đã tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2023, cam kết luôn đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động, với các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thi đua với nhiều hình thức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh phát động./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập