Công bố công khai kết luận thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 26/02/2024, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 147/QĐ-TT ngày 09/10/2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra.

anh tin bai

Trưởngđoàn thanh tra - Nguyễn Thế Bình trình bày Kết luận thanh tra số 04/KL-TT

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra - Nguyễn Thế Bình đã trình bày toàn văn Kết luận số 04/KL-TT ngày 20/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự đều nhất trí với Kết luận thanh tra số 04/KL-TT ngày 20/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai và sẽ tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại kết luận đúng thời gian quy định.

Kết luận buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh cho biết, việc công bố Kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch tiến hành khắc phục các tồn tại đã nêu trong kết luận và báo cáo kết quả gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định, đồng thời tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra theo quy định./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập