Hội thảo xây dựng phần mềm “Quản lý lập kế hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

Chiều ngày 23/12/2022 Thanh tra tỉnh phối hợp với VNPT Lào Cai tổ chức Hội thảo xây dựng phần mềm “Quản lý lập kế hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tham dự cuộc họp có lãnh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; lãnh đạo, cán bộ VNPT Lào Cai. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh cho biết, việc lập kế hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra, xử lý chồng chéo trong các năm qua đã phát huy hiệu quả tích cực của mặt công tác này. Tuy nhiên, việc xử lý, thao tác thủ công, chưa khoa học, cần nhiều nhân lực, mất nhiều thời gian mới sắp xếp được những đơn vị chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra mà chưa chủ động tương tác được giữa các đơn vị thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra. Vì chưa có sự thống nhất, thiếu thông tin trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nên thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm, nội dung thanh tra, kiểm tra nhiều khi bị chồng chéo, gây phiền hà cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

anh tin bai

Quang cảnh hội thảo xây dựng phần mềm “Quản lý lập KHTT, XLSTT, XLCC trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

Với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra hành chính tại một đơn vị Nhà nước hoặc doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao xây dựng Phần mềm “Quản lý lập kế hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai” theo văn bản số 1768/UBND-TH ngày 05/5/2021 về việc triển khai thực hiện phân cấp, đổi mới và sản phẩm mới giai đoạn 2021-2025.

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu đều đánh giá cao kết quả demo phần mềm do VNPT Lào Cai thực hiện. Phần mềm không chỉ hỗ trợ việc lập kế hoạch và xử lý chồng chéo trùng lắp trong hoạt động thanh tra, mà còn hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, quá trình thanh tra, kết quả thanh tra, thống kê, báo cáo, kết luận thanh tra… Đồng thời, các đại biểu cũng góp ý sửa đổi, bổ sung và yêu cầu đơn vị xây dựng phần mềm sớm hoàn thiện các nội dung đã được góp ý để sớm đưa vào triển khai trên phạm vi toàn tỉnh./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập