Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 35 tỷ đồng

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Báo cáo về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai kế hoạch thanh tra với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các cuộc thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, nhất là trong hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp. Quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, xử lý dứt điểm tồn tại sau thanh tra, đảm bảo thu hồi tài sản thất thoát, bị chiếm đoạt.

anh tin bai

Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra Lào Cai đã triển khai 71 cuộc thanh tra hành chính (giảm 4 cuộc so với cùng kỳ năm 2022), theo kế hoạch 64 cuộc, đột xuất 7 cuộc, ban hành kết luận 54 cuộc. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền vi phạm là 37.618 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 2.098 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách là 35.520 triệu đồng, đã thu hồi 10.513 triệu đồng. Triển khai 348 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (tăng 68 cuộc so với cùng kỳ 2023) việc chấp hành pháp luật của 2.267 tổ chức và cá nhân; phát hiện 121 tổ chức và 366 cá nhân có vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 46.985 triệu đồng, số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước là 39.785 triệu đồng, xử lý khác 7.173 triệu đồng; ban hành 484 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 6.364 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 01 đối tượng.

Riêng Thanh tra tỉnh đã triển khai 19 cuộc thanh tra (giảm 01 cuộc so với cùng kỳ năm 2022), trong đó theo kế hoạch 16 cuộc, đột xuất 03 cuộc, ban hành kết luận 12 cuộc. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền vi phạm là 37.020 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 1.599 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách là 35.421 triệu đồng, đã thu hồi 10.421 triệu đồng (đạt 100%) trên tổng số tiền kiến nghị thu hồi năm 2023. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

Công tác thanh tra đã được Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; trình UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác thanh tra; đề nghị thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biển, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề. Nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác, kịp thời và khả thi. Tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tải sản vào ngân sách Nhà nước; kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Khảo sát thu thập thông tin xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 để kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tránh phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 839
  • Trong tuần: 4,368
  • Tất cả: 2,488,002
Đăng nhập