Làm việc với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững xã Nậm Chày

Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025; Quyết định số 63/QĐ-TT ngày 11/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Tổ giúp việc lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngày 01/8/2023, Tổ công tác giúp việc cho Chánh Thanh tra tỉnh phối hợp cùng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, có buổi khảo sát thực tế, làm việc với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua, cũng như 6 tháng đầu năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

anh tin bai

Khảo sát thực tế tại nhà dân tại xã Nậm Chày

Qua báo cáo sơ bộ về kết quả 6 tháng đầu năm về tình hình kinh tế, xã hội cũng như kết quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới những tháng đầu năm 2023, cho thấy Nậm Chày là một trong 10 xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai nói chung và của huyện Văn Bàn nói riêng. Toàn xã có 551 hộ với 33.307 khẩu, dân tộc Hmông chiếm 99,64 %, dân tộc kinh chiếm 0.36%; số hộ nghèo là 267 hộ chiếm 48,46%, hộ cận nghèo 83 hộ chiếm 15,06 %; đường giao thông đi lại rất khó khăn; công tác triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 tiếp tục được quan tâm, tuy nhiên các tiêu trí đăng ký và thực hiện còn thấp so với thực tế của địa phương.

Tính đến tháng 5/2023 xã Nậm Chày đạt được 4/19 tiêu chí gồm (TC1 - Quy hoạch; TC3 - Thủy lợi; TC 4 - Điện; TC15 - Y tế). Tuy nhiên các tiêu chí đạt được chỉ ở mức tối thiểu. Các tiêu chí chưa hoàn thành: 15/19 tiêu chí chưa đạt (TC 2 - Giao thông; TC 5 - Trường học; TC 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; TC 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; TC8 - Thông tin và truyền thông; TC 9 - nhà ở dân cư; TC 10 - Thu nhập; TC 11 - Hộ nghèo; TC12 - Lao động có việc làm; TC13 - Tổ chức sản xuất; TC 14 - Giáo dục và đào tạo; TC 16 - Văn hóa; TC 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm; TC 18 - hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; TC 19 - An ninh - Quốc phòng).

anh tin bai

Buổi làm việc giữa Tổ công tác, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và xã Nậm Chày

Tại buổi làm việc Tổ công tác cùng với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và cấp ủy, chính quyền xã Nậm Chày đã tập trung bàn giải pháp, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra trong năm 2023, cũng như các năm tiếp theo. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các tiêu trí (TC 2 - Giao thông; TC 5 - Trường học; TC 9 - nhà ở dân cư; TC 11 - Hộ nghèo; TC 14 - Giáo dục và đào tạo; TC 19 - An ninh - Quốc phòng).

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Cấp ủy, chính quyền xã cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo về xây dựng nông thôn mới; phối hợp với cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nôn thôn mới và GNBV xã; căn cứ vào chương trình hành động xây dựng nông thôn mới hằng năm cũng như giai đoạn 2023-2025 của Huyện ủy, UBND huyện cụ thể hóa thành kế hoạch của xã để thực hiện; Tổ giúp việc cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp hiệu quả cùng các đơn vị giúp đỡ xã xây dựng NTM, bám sát tình hình thực tế của xã, có kế hoạch giúp đỡ xã theo lộ trình góp phần đưa xã Nậm Chày hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2023-2025./.

Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 917
  • Trong tuần: 4,446
  • Tất cả: 2,488,080
Đăng nhập