Thông báo kết quả tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Lào Cai tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN CỦA THANH TRA TỈNH LÀO CAI THÁNG 6 NĂM 2022

Stt

Ngày, tháng, năm tiếp công dân

Họ, tên và chức vụ cán bộ tiếp công dân

Nội dung tiếp công dân

Họ tên, địa chỉ của công dân

Phân loại nội dung tiếp công dân theo lĩnh vực

Đơn của công dân và tài liệu hồ sơ kèm theo (nếu có)

Xử lý của cán bộ tiếp công dân

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

22/6/2022

Ng Trung Kiên

Ng Duy Thực

Công dân đến địa điểm tiếp công dân Thanh tra tỉnh gửi đơn tố cáo và đơn khiếu nại

Công dân

Phường Cốc Lếu

Đơn tố cáo, đơn khiếu nại, 01 người

Đơn của công dân

Hướng dẫn công dân gửi đơn đúng nơi giải quyết

 

2

24/6/2022

Ng Duy Thực

Ng Thị Hoàng

Công dân đến địa điểm tiếp công dân Thanh tra tỉnh phản ánh việc giải quyết đơn của công dân

Công dân

Tổ 49, Phường Kim Tân

Đơn tố cáo, 01 người

Đơn của công dân và văn bản của UBND tỉnh

Đơn của công dân đã được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh và Thanh tra tỉnh đang xem xét, giải quyết

 

 

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập