Thanh tra tỉnh Lào Cai triển khai, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 tại 04 huyện theo mục tiêu Đề án “Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020”. Ngày 06/6/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-TT về tập huấn nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

Nhằm kịp thời triển khai công tác tập huấn theo đúng yêu cầu, từ ngày 28/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND các huyện: Bảo Yên, Văn Bàn, Sa Pa, Bảo Thắng tổ chức 04 lớp bồi dưỡng về quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gồm 05 chuyên đề (1. Kiến thức chung về tiếp công dân và xử lý đơn thư; 2. Quy trình kỹ năng tiếp công dân; 3. Quy trình, kỹ năng xử lý đơn thư; 4. Quy trình, kỹ năng giải quyết khiếu nại; 5. Quy trình, kỹ năng giải quyết tố cáo) cho 318 người là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của 04 huyện.


Quang cảnh buổi tập huấn tại huyện Sa Pa

Qua nội dung tập huấn các cán bộ, công chức tại 04 huyện đã nhận thức đầy đủ hơn các quy định của pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trau dồi thêm kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tham mưu xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại,tố cáo; trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn thư của Ban tiếp công dân các huyện, các cơ quan nhà nước trong việc tuân thủ đúng quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trình tự, thủ tục trong việc quá trình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao và phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức hòa giải tại cơ sở, vận động tuyên truyền... Tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn.

Một số hình ảnh tập huấn tại các huyện:


Kiều LiênThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập