Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Ngày 13/5/2019, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra. ​

​Theo Quyết định số 112/QĐ-TT ngày 10/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Lào Cai; thời hiệu thanh tra năm 2018; thời gian thanh tra 30 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Đức Minh - Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn. Cũng theo Quyết định thanh tra, việc phụ trách, chỉ đạo và thực hiện giám sát Đoàn thanh tra được giao cho Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái.


Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Đức Minh thông qua Quyết định thanh tra tại Sở KH&ĐT

Phát biểu chỉ đạo hoạt động thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái đề nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Lào Cai cần cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đối với Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra yêu cầu, các thành viên Đoàn thanh tra cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra.

Ông Phí Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với nội dung Quyết định và Kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra; đã chỉ đạo Văn phòng, các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo theo đề cương của Đoàn thanh tra và gửi Đoàn đúng thời gian quy định; giao Thanh tra Sở và Phòng Kế toán Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh làm đầu mối trong việc chỉ đạo cung cấp hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến nội dung thanh tra và làm việc trực tiếp với Đoàn./.

Trần Văn Hải (VP)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1,177
  • Trong tuần: 8,221
  • Tất cả: 2,574,584
Đăng nhập