Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 toàn ngành Thanh tra

Ngày 27/7/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra 6 tháng cuối năm.  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành. Tại các điểm cầu ở địa phương có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo thanh tra và Trưởng ban tiếp công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

​Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, về công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 3827 cuộc thanh tra hành chính và 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 9.873 tỷ đồng, 32.627 ha đất; đã kiến nghị thu hồi hơn 7.875 tỷ đồng, và 357 ha đất. TTCP tiến hành 46 cuộc thanh tra; ban hành kết luận 14 cuộc, phát hiện vi phạm số tiền 2.457 tỷ đồng, 23.738 ha đất; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 1.704 tỷ đồng, 114 ha đất; kiến nghị, xử lý khác 753 tỷ đồng và 23.623 ha đất.Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 3.781 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 2.003 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền 1.014 tỷ đồng, 8.889ha đất; kiến nghị thu hồi 1.014 tỷ đồng, 243 ha đất. Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 270.752 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 80.600 tổ chức, cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm 5.553 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 5156 tỷ  đồng; ban hành 51.305 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 5.889 tỷ đồng. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.906 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 2.096 tỷ đồng (đạt 69,4%), 0,7 ha đất (đạt4,7%), xử lý hành chính 370 tập thể, 1.146 cá nhân; khởi tố 11 vụ, 09 đối tượng.

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 199.263 lượt công dân (tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2017); xử lý 86.958 đơn đủ điều kiện (giảm 2,3% so cùng kỳ năm 2017); giải quyết 12.332/17.246 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 71.5%. Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, đồng thời tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; TTCP tham mưu việc chỉ đạo triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; xây dựng các báo cáo về phòng, chống tham nhũng; ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; tham gia và tổ chức nhiều động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Về các mặt công tác khác, TTCP tập trung tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) và cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành một số Nghị định liên quan và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thông tư hướng dẫn thi hành pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và xây dựng ngành.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, ý kiến tham luận của lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đồng tình với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; một số giải pháp triển khai thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ phức tạp, đông người, kéo dài; công tác phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân,xử lý đơn thư, nhất là những vụ việc đông người phức tạp...


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Phó Thủ tướng khẳng định, trên các mặt công tác, ngành Thanh tra đều có sự chuyển biến tích cực như: Chú trọng xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra theo định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu thực hiện các giải pháp về tiếp công dân, giải quyết KNTC; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót và yêu cầu toàn ngành có giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất; sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng Chương trình thanh tra năm 2019; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, trọng tâm là triển khai kế hoạch rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong chỉ đạo, điều hành triển khai công tác thanh tra, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng...


Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP và toàn ngành Thanh tra, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng,các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cán bộ ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ bày tỏ sự cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng cuối năm, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số nội dung công việc cần hoàn thành như: Hoàn thành kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; xây dựng Định hướng, Kế hoạch thanh tra năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC, lưu ý việc triển khai Luật tố cáo (sửa đổi) sắp có hiệu lực; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng; đôn đốc các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; quan tâm công tác xây dựng ngành, nhất là việc hoàn thiện thể chế, các quy định của ngành...

Nguồn: thanhtra.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập