Làm việc với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững xã Nậm Chày

Thực hiện Quyết định số 148-QĐ/TU ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức cơ sở đảng và giúp xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh. Ngày 12/10/2023, Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh cùng đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn, làm việc với Đảng ủy, UBND xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn mới giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nậm Chày 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Qua báo cáo của Thường trực UBND xã Nậm Chày về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn, cho thấy: Với sự quyết tâm, chủ động, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Văn Bàn, xã Nậm Chày; sự tham gia tích cực của nhân dân trong xã, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Nậm Chày 9 tháng đầu năm 2023 đạt được kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo được triển khai đồng bộ, nhiều biến chuyển tích cực; 9 tháng đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 38 hộ bằng 7,64%, cơ sở vật chất cho dạy học và giáo dục được quan tâm khắc phục, chất lượng giáo dục được nâng lên, chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp tục được quan tâm,… Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Tuy nhiên, thực tế các chỉ tiêu đang triển khai thực hiện về xoá đói, giảm nghèo, sản xuất nông, lâm nghiệp, giao thông, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kết quả đạt thấp so với mục tiêu và thực tế của địa phương.

anh tin bai

Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh phát biểu tại buổi làm việc với xã Nậm Chày

Qua ý kiến phát biểu của Thường trực UBND huyện văn Bàn, lãnh đạo của các sở, ngành, đơn vị trong đoàn công tác, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Văn Bàn, các ngành liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

Đối với UBND huyện Văn Bàn: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện rà soát cụ thể các công việc chưa làm, chưa thực hiện, chậm tiến độ; các danh mục, công trình, dự án cần triển khai thực hiện trên địa bàn xã Nậm Chày theo kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở để chỉ đạo, đưa vào kế hoạch tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt những tháng còn lại năm 2023.

Các sở, ngành được phân công phụ trách các tiêu chí, giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ: Tăng cường việc xuống cơ sở, bám sát tình hình thực tế, có kế hoạch giúp đỡ theo lộ trình; hướng dẫn, giúp đỡ xã Nậm Chày thực hiện lộ trình hoàn thành các tiêu chí đảm bảo hiệu quả, bền vững trong năm 2023 và cả trong nhiệm kỳ; việc hướng dẫn thực hiện phải dễ làm, dễ thực hiện, phù hợp với trình độ dân trí, văn hóa, tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, rà soát lại các mục tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, kịp thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2023; quyết liệt chỉ đạo các thôn bản, cán bộ phải bám sát cơ sở, động viên, hướng dẫn, vận động bằng nhiều hình thức để phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ đưa xã Nậm Chày hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2023-2025./.

Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 808
  • Trong tuần: 4,337
  • Tất cả: 2,487,971
Đăng nhập