Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp công tác

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra - kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, thống nhất khi xây dựng kế hoạch và xử lý chồng chéo trong thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất sự chồng chéo về thời gian, nội dung, đối tượng giữa công tác thanh tra và kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 29/10/2019, tại Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Kiểm toán khu vực VII trong thời gian qua; thảo luận, thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về những nội dung, nguyên tắc phối hợp trong thời gian tới.

Tham dự lễ ký kết có Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai - Phan Đăng Toàn, Trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VII - Lê Đức Luận cùng lãnh đạo, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc 02 cơ quan.


Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai - Phan Đăng Toàn phát biểu tại Hội nghị

Trên tinh thần xây dựng, hợp tác, nhằm đảm bảo cho hoạt động thanh tra kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thuận lợi, hai bên cùng phối hợp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPH: KTNN-TTCP ngày 10/3/2015 giữa Kiểm toán nhà nước & Thanh tra Chính phủ và văn bản số 1704/TB-TTCP thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ sau khi thống nhất với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII tăng cường công tác phối hợp, trao đổi chia sẽ kinh nghiệm, kịp thời giải quyết các vướng măc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hàng năm, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII gửi Thanh tra tỉnh Lào Cai danh mục đầu mối đơn vị, dự án đầu tư dự kiến kiểm toán, hoặc kiểm tra, đối chiếu trong kế trong Kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo. Theo đó, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ chủ động rà soát, đối chiếu, không xây dựng kế hoạch thanh tra đối với các nội dung đã được Kiểm toán Nhà nước khu vực VII dự kiến thực hiện thuộc kế hoạch kiểm toán chi tiết cấp huyện; kiểm toán chi tiết các đơn vị dự toán (sở, ban, ngành...) và các đầu mối kiểm toán chi tiết khác (như các dự án đầu tư,...).

3. Với đối tượng thanh tra, kiểm toán là các loại hình Doanh nghiệp, sau khi xử lý chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ gửi danh mục các Doanh nghiệp được thanh tra để Kiểm toán Nhà nước khu vực VII rà soát, đối chiếu, cân nhắc khi tiến hành kiểm tra đối chiếu. Trường hợp do yêu cầu công tác cần tiến hành kiểm toán các Doanh nghiệp có trong danh mục được thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII và Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ trao đổi, phối hợp giải quyết.

4. Trong quá trình xây dựng phương án tổ chức kiểm toán và trước khi triển khai các cuộc thanh tra, hai bên trao đổi để hạn chế trùng lắp về thời gian tiến hành thanh tra, kiểm toán tại các địa phương, đơn vị cùng là đối tượng thanh tra, kiểm toán (không trùng nội dung thanh tra, kiểm toán). Xuất phát từ yêu cầu công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ gửi văn bản trao đổi với Kiểm toán Nhà nước khu vực VII để thống nhất xử lý, nhằm bảo đảm không có sự chồng chéo về thời gian và nội dung thanh tra, kiểm toán tại một đối tượng cụ thể.

5. Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII thông báo cho các Đoàn kiểm toán khác (không thuộc Kiểm toán Khu vực VII) về danh mục đã xử lý chồng chéo với Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thanh tra tỉnh Lào Cai thông báo cho các Đoàn thanh tra khác (không thuộc các cơ quan Thanh tra nhà nước tỉnh Lào Cai) về danh mục đã xử lý chồng chéo với Kiểm toán Khu vực VII.

6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thanh tra Chính phủ cùng các nội dung thống nhất ở trên. Thanh tra tỉnh Lào Cai giao cho Văn phòng, Kiểm toán nhà nước Khu vực VII giao cho Phòng Tổng hợp làm đầu mối trao đổi phối hợp nhiệm vụ công tác.


Tổng Kiểm toán Nhà nước khu vực VII - Lê Đức Luận phát biểu tại Hội nghị

Với những nội dung thiết thực của Bản ghi nhớ, chương trình hợp tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII sẽ góp phần thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để các điều khoản của bản ghi nhớ thực sự đi vào chiều sâu, có sự gắn kết chặt chẽ, bền vững.Lãnh đạo 02 cơ quan ký kết Biên bản ghi nhớ

Thanh tra tỉnh Lào Cai tặng quà lưu niệm Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập