Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 14/7/2023, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các Phó Tổng Thanh tra, đại diện Lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ cùng lãnh đạo Thanh tra một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Thanh tra tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Theo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về công tác thanh tra: Toàn ngành đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính và 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.006 tỷ đồng (tăng 615% so với cùng kỳ năm 2022), 404 ha đất (giảm 95,8%); trong đó, kiến nghị thu hồi 148.062 tỷ đồng (tăng 1.343% so với cùng kỳ năm 2022) và 9 ha đất (giảm 93,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 187.306 lượt người (tăng 17,9% so với năm 2022); tiếp nhận 216.833 đơn khiếu nại, tố cáo các loại, trong đó đã xử lý 205.382 đơn, có 177.618 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 81,9% tổng số đơn đã xử lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kiểm tra phát hiện 374 đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch; phát hiện 49 vụ việc, 72 người liên quan đến tham nhũng.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các ý kiến góp ý đều đồng tình với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ thanh tra 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2023 và trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong ghi nhận và biểu dương sự cố gắng với những kết quả của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2023. Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện, nỗ lực, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và 03 Nghị định của Chính phủ, 01 Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; xây dựng các Thông tư hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục củng cố và xây dựng bộ máy thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập