UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về giải quyết khiếu nại của bà Vi Thị Lương

Ngày 12 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của bà Vi Thị Lương; Tổ 7, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ngày 23/10/2017 bà Vi Thị Lương viết đơn khiếu nại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về việc giải quyết khiếu nại của bà, với các nội dung khiếu nại cụ thể như sau: Khiếu nại Quyết định số 5537/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND thành phố Lào Cai, về việc giao đất ở cho hộ gia đình bà Vi Thi Lương tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Bà Lương cho rằng việc UBND thành phố Lào Cai giao đất ở cho gia đình bà với mức nộp 130% tiền sử dụng đất theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai là không đúng quy định.

- Bà Lương đề nghị UBND thành phố Lào Cai xem xét giải quyết cho gia đình nộp 100% tiền sử dụng đất và hỗ trợ xuất tái định cư tối thiểu theo đơn giá đất tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Bà Lương đề nghị xem  xét việc ngày 15/10/2014 Phòng Tài nguyên và Môi trường giao đất tái định cư cho bà Lương với diện tích là 78m2 nhưng lại phiếu chuyển thông tin địa chính số 422/TNMT ngày 26/3/2015 của phòng Tài nguyên và Môi trường lại ghi diện tích đất là 80,6m2, như vậy là diện tích bị chênh lệch không đúng thực tế.

Qua nghiên cứu hồ sơ và thẩm tra xác minh đơn khiếu nại của bà Vi Thị Lương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại lần hai đối với khiếu nại của bà Vi Thị Lương vẫn công nhận nội dung giải quyết tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Không giải quyết nội dung bà Vi Thị Lương đề nghị UBND thành phố Lào Cai giao đất ở cho gia đình bà tại khu tái định cư đường Lê Khôi, tổ 07, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai với mức tiền sử dụng đất là 100%; Không giải quyết nội dung bà Vi Thị Lương đề nghị hỗ trợ lãi xuất tái định cư tối thiểu theo đơn giá đất tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai.

Trong trường hợp bà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính./.

Tống Thị Hoan (VP)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập