Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về một số nội dung trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 19/7/2023, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về một số nội dung trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Bí thư Đảng uỷ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

anh tin bai

Quang cảnh buôi sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ, lãnh đạo Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nhân giới thiệu tóm tắt các nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với tình hình của Đảng bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh. Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm 623 trang, tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư được chia thành 3 phần, gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt… Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Nhân - ĐUV giới thiệu tóm tắt các nội dung tác phẩm

Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đạt kết quả cao, góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng bộ và cơ quan, Chi bộ Văn phòng đã tham luận về Chuyên đề 1 các giải pháp về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chi bộ 1 đã tham luận về Chuyên đề 2, đánh giá thực trạng việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh và trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức; Chi bộ 2 đã tham luận về Chuyên đề 3, các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ và cơ quan. Đồng thời đã có thêm 4 ý kiến về các nội dung về công tác tuyên truyền, thực trạng phòng chống tham nhũng và các giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Đảng bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh.

anh tin bai

Các Chi bộ tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Bí thư Đảng uỷ đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ, lãnh đạo Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thành Sinh - Bí thư Đảng uỷ kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

 Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng đề nghị các đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những vấn đề cốt lõi trong tác phẩm đã được quán triệt, tuyên truyền vào thực tiễn công tác, thực tiễn cuộc sống của mỗi người, để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, góp phần xây dựng Chi bộ, xây dựng Đảng bộ và cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh./.Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 885
  • Trong tuần: 4,414
  • Tất cả: 2,488,048
Đăng nhập