Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16/01/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Cục I - Thanh tra Chính phủ; tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố; Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 129 cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất (tăng 18,3% so với năm 2017); kiến nghị thu hồi nộp ngân sách các khoản tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra; đồng thời ban hành nhiều văn bản đề xuất Thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kết luận; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách chưa phù hợp. 


Quang cảnh Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra Lào Cai năm 2018

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch hành chính công, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được bảo đảm về trình tự, đem tới sự hài lòng cho đông đảo nhân dân nhờ các phương án xử lý thấu tình đạt lý. Trong năm qua, ngành Thanh tra Lào Cai đã đón tiếp 3.259 lượt người (giảm 26,3% so với năm 2017), trong đó có 148 đoàn đông người. Tham mưu giải quyết trên 80% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được tập trung chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành được phổ biến rộng rãi thông qua các buổi tuyên truyền; cấp phát tài liệu, tờ rơi; đăng phát tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngành Thanh tra Lào Cai đã thực hiện thanh tra trách nhiệm đối với 73 sở ngành, huyện thành phố và xã phường, thị trấn với số đơn vị được thanh tra, kiểm tra là 187 đơn vị. Sự minh bạch trong hoạt động của các cấp, các ngành, sự công khai trong tài sản và thu nhập của cơ quan, cán bộ trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc tạo lập và duy trì lòng tin của nhân dân vào chính quyền địa phương.

Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cấp, các ngành được tăng cường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đề ra những chủ trương, biện pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đặc biệt tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính - ngân sách, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội…; tránh chồng chéo trong thanh tra; phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đ/c Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao ngành Thanh tra Lào Cai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng, hiệu quả cao trong năm 2018. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đối với công tác thanh tra cần quan tâm kiểm tra thực hiện xử lý sau thanh tra đối với các vụ việc đã có kết luận, quyết định xử lý để phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ để cán bộ tiếp dân vừa có thể tiếp dân vừa hướng dẫn, giải thích cho dân hiểu khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc khiếu tố sai do không hiểu luật. Trong giải quyết khiếu nại tố cáo phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị từ trên xuống dưới. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, cần tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ, nhân dân; triển khai tích cực các giải pháp phòng ngừa, gắn việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Đối với công tác xây dựng ngành, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy và chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.


Đ/c Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương của TTCP cho 06 cá nhân

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Kỷ niệm chương của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 06 cá nhân ngành Thanh tra Lào Cai; đồng chí Phan Đăng Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể thuộc Thanh tra tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.


Đ/c Phan Đăng Toàn - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho Thanh tra các đơn vị

Đ/c Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho các Phòng nghiệp vụ


Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã góp phần quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 ngành Thanh tra cần tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa trọng trách của mình trong đó, chú trọng kết hợp giữa thanh tra trách nhiệm gắn với phòng, chống tham nhũng và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; quan tâm chế độ thông tin báo cáo, thể hiện chính xác và đầy đủ những kết quả công tác..., nhằm góp phần vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và xây dựng ngành Thanh tra Lào Cai ngày càng vững mạnh./.Đ/c Phan Đăng Toàn - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

Trần Văn Hải (VP)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập