UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về giải quyết khiếu nại của ông Trần Đại Quý

Ngày 23 tháng 11 năm 2016, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4154/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Trần Đại Quý, Tổ 10, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông Trần Đại Quý khiếu nại Quyết định số 1095/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/8/2016 của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai vềviệc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Đình chỉ chế độ ưu đãi thương binh đối với ông Trần Đại Quý và một phần nội dung Kết luận số 824/KL-SLĐTBXH ngày 06/6/2016 của Giám đốc sở Lao động - TBXH tỉnh về việc giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Trần Đại Quý.

Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đối với khiếu nại của Trần Đại  Quý vẫn công nhận nội dung giải quyết tại Quyết định số 1095/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/8/2016 của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai. Trong trường hợp ông Quý không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính./.

 Tống Thị Hoan (VP)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập