Thanh tra tỉnh Lào Cai đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 10/7/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai năm 2018, trong đó có Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Trong năm 2018, Thanh tra Lào Cai đã tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm; bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thanh tra trong các lĩnh vực trọng tâm, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành phố về xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo đối với các đơn vị trong xây dựng kế hoạch vì thế mà công tác thanh tra trong toàn ngành được nâng lên cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 129 cuộc thanh tra hành chính
(tăng 18,3% so với năm 2017) và 291 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (giảm 39,2% so với năm 2017) với tổng số tiền vi phạm được phát hiện qua thanh tra hành chính là 37,5 tỷ đồng và 39.189,9m2 đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 29,17 triệu đồng và 4.838,9m2 đất; xử lý hành chính 04 tổ chức, 13 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ. Riêng Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai thực hiện tổng số 46 cuộc thanh tra, trong đó 05 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện được số tiền sai phạm là 36,16 tỷ đồng và 30.760m2 đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 28,6 tỷ đồng, trong đó các sai phạm tập trung ở một số lĩnh vực như: Tài chính doanh nghiệp, quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách...


Đ/c Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ
cho các tập thể đạt nhiều thành tích năm 2018 theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ

Toàn tỉnh tổ chức tiếp 3.259 lượt công dân với 148 đoàn đông người; giải quyết xong 192/192 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 100%, thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 257,5 triệu đồng, kiến nghị trả lại cho người dân 88,6 triệu đồng, trả lại quyền lợi cho 04 công dân. Riêng Thanh tra tỉnh tiếp 55 lượt công dân với 03 đoàn đông người; trong tổng số 28 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh (khiếu nại là 27 đơn và tố cáo là 01 đơn); đã tham mưu thành lập đoàn xác minh 28/28 đơn, đạt 100%; đã báo cáo UBND tỉnh 28/28 đơn đạt 100%; trong đó thông qua giải thích, thuyết phục vận động được 09 công dân rút đơn khiếu nại.

Tổ chức thực hiện chấm điểm phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh theo văn bản của Thanh tra Chính phủ và tham mưu ban hành các báo cáo về tặng quà, nhận quà tặng, báo cáo kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2018, báo cáo định kỳ đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2018 phục vụ Quốc Hội, HĐND tỉnh và báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở ngành, huyện thành phố tiến hành thanh tra 52 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đối với 131 đơn vị theo Kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Thông qua công tác thanh tra, ngành Thanh tra đã chuyển 02 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng của Chính phủ cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai năm 2018. Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ./.

Trần Văn Hải (VP)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 2,352
  • Trong tuần: 2,352
  • Tất cả: 2,504,151
Đăng nhập