Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị lần thứ 5, BCH Công đoàn viên chức tỉnh Khóa VI

Sáng ngày 11/7, Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, đánh giá lại kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kiện toàn lại nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 5, khóa VI

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh Lào cai, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến cán bộ công nhân viên chức. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội được triển khai sôi nổi, rộng khắp. Các cấp công đoàn đã tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, kiện toàn cán bộ công đoàn cơ sở được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo quy định. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua phong trào và thực tiễn kết quả hoạt động, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn, cùng thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác Ban Chấp hành CĐVC tỉnh đã đề ra.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng liên đoàn Lào động Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Long Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai đã trao Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động việc nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời triển khai kiện toàn lại do có thay đổi về nhân sự theo yêu cầu công tác./. 

Kiều Liên


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập