Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên

Ngày 19/7/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên. Dự và nghe buổi công bố có đồng chí Trần Văn Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 148/QĐ-TT ngày 10/7/2019; về phía Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên có đồng chí Phạm Huy Thông - Giám đốc Công ty và đại diện các phòng, ban có liên quan.

Căn cứ vào văn bản số 3801/UBND-TH ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc thanh tra đột xuất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên. Được sự phân công của đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Thị Kim Sơn - Trưởng Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên theo Quyết định số 148/QĐ-TT ngày 10/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời kỳ thanh tra 2 năm (2017-2018); Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên. Đồng chí Trần Văn Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp chỉ đạo và giám sát đối với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

Trưởng đoàn thanh tra Trần Thị Kim Sơn công bố QĐTT

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Trần Văn Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên là cuộc thanh tra toàn diện, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 3801/UBND-TH ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu: Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng thanh tra đã được phê duyệt, không thanh tra ngoài phạm vi nội dung, đối tượng thanh tra không có trong Quyết định thanh tra. Quá trình thực hiện thanh tra, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định của Đoàn thanh tra, khi thực hiện thanh tra tại đơn vị không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; việc giám sát đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định. Đồng chí cũng đề nghị Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra cần cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Đoàn thanh tra, để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Huy Thông - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên hoàn toàn nhất trí với Quyết định và Kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra; Yêu cầu các phòng ban của công ty và các cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ các hồ sơ, chứng từ và các tài liệu theo đúng Kế hoạch của Đoàn thanh tra; phối hợp kịp thời và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Kim Sơn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập