Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Bắc Hà

Ngày 16/5/2018, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại huyện Bắc Hà. Dự và nghe buổi công bố có đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Đàm Quang Vinh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra; các thành viên trong đoàn. Về phía UBND huyện Bắc Hà có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch, Kế toán các xã, thị trấn theo Quyết định thanh tra.

Căn cứ vào Quyết định số 5276/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Được sự phân công của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Đàm Quang Vinh - Trưởng Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại huyện Bắc Hà theo Quyết định thanh tra số 86/QĐ-TT ngày 10/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Nội dung thanh tra bao gồm:

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác.

- Thời kỳ thanh tra 03 năm (2015-2017);

- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại huyện Bắc Hà.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp giám sát đối với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.


Đ/c Phan Đăng Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Phan Đăng Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Thông qua cuộc thanh tra giúp lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà đánh giá đúng hoạt động của các phòng, ban, thị trấn, xã, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đối với Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu: Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng thanh tra đã được phê duyệt, không thanh tra ngoài phạm vi nội dung, đối tượng thanh tra không có trong Quyết định thanh tra. Quá trình thực hiện thanh tra, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định của Đoàn Thanh tra, khi thực hiện thanh tra tại đơn vị không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị được thanh tra; việc giám sát đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định.

Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra cần cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Đoàn thanh tra, để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà hoàn toàn nhất trí với Quyết định và Kế hoạch Thanh tra của Đoàn Thanh tra; Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng ban của liên quan của huyện cung cấp đầy đủ các hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan theo đúng Kế hoạch của Đoàn thanh tra. Phối hợp kịp thời  và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBND huyện giao cho Thanh tra huyện phối hợp với Văn phòng UBND huyện là đầu mối phối hợp kịp thời với Đoàn thanh tra; trao đổi thông tin kịp thời khi Đoàn thanh tra cần làm việc với Lãnh đạo UBND huyện để Lãnh đạo UBND huyện bố trí thời gian làm việc; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của huyện thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và kế hoạch của Đoàn thanh tra./.

Trần Thị Kim Sơn (PCTN)Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập