Công bố Quyết định thanh tra tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico

Ngày 01/6/2020, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico. Dự và chỉ đạo buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Trần Thị Kim Sơn; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TT ngày 26/5/2020; về phía Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico có lãnh đạo và đại diện các phòng, ban có liên quan.

Được sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Thái Sơn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico theo Quyết định thanh tra số 92/QĐ-TT ngày 26/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời kỳ thanh tra năm 2019; Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 20 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh trực tiếp chỉ đạo, việc giám sát đối với Đoàn thanh tra được giao cho Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Trần Thị Kim Sơn.

 

Thanh tra viên chính, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Thái Sơn công bố Quyết định thanh tra

 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng thanh tra đã được phê duyệt, không thanh tra ngoài phạm vi nội dung, đối tượng thanh tra không có trong Quyết định thanh tra. Quá trình thực hiện thanh tra, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định của Đoàn thanh tra, khi thực hiện thanh tra tại đơn vị không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra cần cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Đoàn thanh tra, để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi công bố, lãnh đạo Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico hoàn toàn nhất trí với Quyết định và Kế hoạch Thanh tra của Đoàn thanh tra; yêu cầu các phòng, ban của đơn vị và các cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ các hồ sơ, chứng từ và các tài liệu theo đúng Kế hoạch của Đoàn thanh tra./.

V.HThống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,138
  • Trong tuần: 8,182
  • Tất cả: 2,574,545
Đăng nhập