Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Tên thủ tục

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cp tnh

Lĩnh vực

Khiếu nại

Cách thức thực hiện

- Khiếu nại được thực hiện bằng đơn (gửi quađường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết).

- Khiếu nại được trình bày trc tiếp tại cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Thời gian giải quyết

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thờihạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khókhăn, thìthời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Địa điểm thực hiện

Trường hợp trực tiếp

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và cấp tương đương: Tại Trụ sở Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghịđịnh số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 6,786
  • Tất cả: 2,400,799
Đăng nhập