Tin hoạt động thanh tra
 • Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Sáng ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

 • Công bố quyết định thanh tra đối với Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty Cổ phần đầu tư Apatit Tam Đỉnh Lào Cai

  Sáng ngày 27/3/2024, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra đối với Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty Cổ phần đầu tư Apatit Tam Đỉnh Lào Cai. Dự và chủ trì buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, giám sát Đoàn thanh tra có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, các thành viên Đoàn thanh tra số 45-2024. Về phía Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thắng và Công ty Cổ phần đầu tư Apatit Tam Đỉnh Lào Cai có Giám đốc, Kế toán Công ty.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-TT ngày 15/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, ngày 20/3/2024 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi công bố.

 • Công bố công khai kết luận thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ngày 15/3/2024, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/10/2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai tiến hành công bố Kết luận thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra và cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra có Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Hải Anh cùng tập thể lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • Công bố công khai kết luận thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  Ngày 26/02/2024, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 147/QĐ-TT ngày 09/10/2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra.

 • Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Ngày 20/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/03/2024 và thay thế  Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

 • Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

  Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

 • Công bố công khai kết luận thanh tra tại huyện Bát Xát

  Ngày 10/01/2024, tại UBND huyện Bát Xát, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Bát Xát. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh dự và chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. 

 • Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2023

  Ngày 29/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Lào Cai có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Trọng Hài, Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, lãnh đạo, Trưởng, phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Chánh Thanh tra một số Sở, huyện, thị xã, thành phố.

 • Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân. Ngày 13/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 5800/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

 • Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra

  Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

  Chiều ngày 18/10/2023, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

  Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội, ngày 12/10/2023 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

 • Công bố quyết định thanh tra đột xuất Dự án Tái định cư thôn 9, xã Đồng Tuyển

  Ngày 06/10/2023, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 121/QĐ-TT ngày 19/9/2023 về  việc thanh tra toàn diện Dự án khu Tái định cư Thôn 9, xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Dự buổi công bố có Đoàn thanh tra theo số 121-2023, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan đến Dự án.

 • Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 35 tỷ đồng

  UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Báo cáo về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2023.

 • Nâng cao chất lượng lãnh đạo giải quyết tố giác, tin báo về vi phạm pháp luật

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới, ngày 19/9/2023, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ngày 06/9/2023, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Si Ma Cai

  Chiều ngày 26/7/2023, tại Trụ sở UBND huyện Si Ma Cai, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Si Ma Cai. Dự và chủ trì buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai - Hoàng Văn Dương, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 89-2023.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

  Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Ngày 25/7/2023, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Thanh tra viên chính - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi công bố.

 • Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022

  Sau khi Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bát Xát

  Sáng ngày 09/5/2023, tại Trụ sở UBND huyện Bát Xát, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bát Xát. Dự và chủ trì buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát - Nguyễn Quang Bình, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 56-2023.

 • Thanh tra tỉnh giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022

  Ngày 25/3/2023, Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh dự và phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 tại Hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2023 do Sở Tư pháp tổ chức.

 • Bất cập trong thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra

  Đối chiếu Luật Thanh tra năm 2010, các quy định của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra với kết quả thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có thể nhận thấy còn nhiều khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác này.

 • Cụm thi đua số II tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023

  Sáng ngày 20/02/2023, tại UBND huyện Si Ma Cai, Thanh tra huyện (đơn vị Cụm trưởng năm 2023) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 - Cụm thi đua số II, Thanh tra tỉnh Lào Cai.

 • Ngành Thanh tra Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2023

  Chiều ngày 28/12/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023. Dự hội nghị có Trưởng ban Tiếp dân Trung ương - Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Trọng Hài, đại diện lãnh đạo Cục I - Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh chủ trì Hội nghị.

 • Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 06 về thủ tục tiến hành thanh tra

  Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số vướng mắc.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

  Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TT ngày 28/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 03/10/2022 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai. Dự và chủ trì buổi công bố có ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 147. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai có ông Bùi Khắc Hiền - Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, Kế toán Sở cùng Thủ trưởng, kế toán các cơ quan, đơn vị theo Quyết định thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

  Ngày 03/10/2022, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Dự và chủ trì buổi công bố về phía Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 142/QĐ-TT. Về phía Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có Chủ tịch HĐTV - Nguyễn Văn Đông, Tổng Giám đốc - Nguyễn Thanh Hà, các Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Sa Pa

  Chiều ngày 16/5/2022, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Sa Pa. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa - Vương Trinh Quốc, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 78-2022.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bảo Thắng

  Sáng ngày 12/5/2022, tại UBND huyện Bảo Thắng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý thu chi tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Hoàng Công Phái, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng - Ngô Minh Quế , Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 79-2022.

 • Vẫn còn chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

  Trong thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã luôn chủ động, bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 • Công bố, công khai kết luận thanh tra các gói thầu Covid-19

  Sáng ngày 13/4/2022, tại Hội trường Sở Y tế, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố, công khai kết luận thanh tra.

 • Cần có quy định cụ thể về thời gian thẩm định dự thảo kết luận thanh tra

  Việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Qua theo dõi, thời gian, việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại tỉnh Lào Cai không có sự cố định, có cuộc chỉ một hai ngày là xong, có cuộc lại kéo dài tới vài tuần. Do đó, cần có quy định cụ thể về thời gian thẩm định.  

 • Ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai phát hiện sai phạm trên 3,5 tỷ đồng

  Quý 1/2022, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính, gồm 25 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất, đã ban hành 07 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 3,54 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 1,19 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 2,35 tỷ đồng.

 • Công bố, công khai kết luận thanh tra tại huyện Mường Khương

  Ngày 27/01/2022, tại UBND huyện Mường Khương, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương. Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 07/QĐ-TT ngày 11/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, ngày 13/01/2022 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

  Sáng ngày 14/01/2022, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự buổi công bố về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và kế toán đơn vị; về phía Thanh tra tỉnh dự và chủ trì buổi công bố có ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận - Xây dựng

  Ngày 07/01/2022, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng . Tham dự buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Công Phái, thành viên Đoàn thanh tra số 01-2022; Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng - Nguyễn Quốc Huy, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, Kế toán Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan. 

 • Công bố, công khai Kết luận thanh tra đột xuất

  Sáng ngày 07/01/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố, công khai kết luận thanh tra đột xuất tại Dự án Tiểu khu đô thị số 3, khu đô thị số 5, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Cường; Dự án tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh và Dự án khu đô thị mới tại Tổ 24a đến 26b, phường Duyên Hải . Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố, công khai kết luận thanh tra.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  Ngày 17/12/2021, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở. Dự buổi công bố có Giám đốc Sở - Hoàng Quốc Hương, các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

 • Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  Ngày 11/10/2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở. Cùng dự buổi công bố có Giám đốc Sở - Hồ Cao Khải, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

 • Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương

  Chiều ngày 08/10/2021, tại UBND huyện Mường Khương đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mường Khương. Dự buổi công bố có Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương - Tô Việt Thành, lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 174-2021. Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra - Hoàng Công Phái chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai

  Sáng ngày 16/4/2021, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai. Tham dự buổi công bố về phía Bệnh viện phục hồi chức năng có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và kế toán đơn vị; về phía Thanh tra tỉnh dự và chủ trì buổi công bố có ông Đàm Quang Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai

  Ngày 08/4/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Tham dự buổi công bố về phía Thanh tra tỉnh có ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có ông Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở; Trưởng các phòng chuyên môn; Kế toán Văn phòng thuộc Sở; Thủ trưởng và kế toán các đơn vị trực thuộc. 

 • Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Lào Cai

  Ngày 06/4/2021, tại Trường Cao đẳng Lào Cai đã diễn ra buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật nhà nước về quản lý tài chính, tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn dự án khác (nếu có) tại Trường Cao đẳng Lào Cai.

 • Công bố quyết định thanh tra tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

  Ngày 26/01/2021, tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã diễn ra buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra (nếu có); việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác (nếu có). Dự buổi công bố về phía Thanh tra tỉnh có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, Đoàn thanh tra số 14-2021; về phía Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có Giám đốc - Nguyễn Văn Vui, Ban Giám đốc, Kế toán, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai

  Ngày 03/11/2020, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai. Dự và chỉ đạo buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 199/QĐ-TT ngày 27/10/2020; về phía Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai có lãnh đạo và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Bảo Yên

  Chiều ngày 29/10/2020, tại UBND huyện Bảo Yên, Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra tại huyện Bảo Yên. Dự buổi công bố có lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 197-2020.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lào Cai

  Ngày 21/10/2020, tại Hội trường Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Si Ma Cai

  Chiều ngày 02/10/2020, tại UBND huyện Si Ma Cai đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Si Ma Cai. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai - Hoàng Văn Dương, lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 173-2020.  

 • Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra

  Ngày 22/7/2020, Thanh tra tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái chủ trì với sự tham gia của các Phó Tổng TTCP; đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, trưởng phòng, thanh tra viên cao cấp các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí dự và đưa tin hội nghị. Tại các điểm cầu trực tuyến, có đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng ban Tiếp công dân các tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng dự.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Sa Pa

  Chiều ngày 13/7/2020, tại UBND thị xã Sa Pa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tài chính, tải sản và đầu tư xây dựng cơ bản. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa - Vương Trinh Quốc, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 118-2020.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Bắc Hà

  Chiều ngày 16/6/2020, tại UBND huyện Bắc Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái - Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà Nguyễn Quốc Huy, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra số 102-2020.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

  Ngày 09/6/2020, tại Hội trường Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico

  Ngày 01/6/2020, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico. Dự và chỉ đạo buổi công bố có Chánh Thanh tra tỉnh - Đàm Quang Vinh, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Trần Thị Kim Sơn; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TT ngày 26/5/2020; về phía Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico có lãnh đạo và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Công bố Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tuyến Quốc lộ 279

  Ngày 22/5/2020, tại Trụ sở cơ quan , Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng dọc hai bên tuyến Quốc lộ 279 (đoạn từ km 89 đến km 101, từ Cầu Bảo Hà đến Cầu Khe Lếch) thuộc huyện Văn Bàn . Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra đột xuất một số gói thầu mua sắm liên quan đến kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

  Ngày 05/5/2020, tại Trụ sở cơ quan , Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra đột xuất một số gói thầu mua sắm liên quan đến kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn ngân sách tỉnh. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ngày 27/4/2020, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và 04 đơn vị trực thuộc Sở. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra.  

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Ngày 23/3/2020, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Dự và nghe buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 34/QĐ-TT ngày 16/3/2020; về phía Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Giám đốc Sở - Đinh Thị Hưng, các Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

  Ngày 18/3/2020, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 25/11/2019.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  Ngày 25/02/2020, tại Trụ sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 • Công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Mường Khương

  Ngày 15/01/2020, tại UBND huyện Mường Khương, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại UBND huyện Mường Khương. Ông Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020

  Sáng ngày 13/01/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh; đại diện Lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thành phố.

 • Công khai kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng Lào Cai

  Chiều n gày 09/01/2020, tại Hội trường Trường Cao đẳng Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng , công tác quản lý tài chính tài sản, xây dựng cơ bản và các nguồn vốn khác tại Trường Cao đẳng Lào Cai (bao gồm cả các đơn vị được sát nhập) . Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo triển khai buổi công bố kết luận thanh tra.  

 • Công bố Quyết định thanh tra toàn diện Dự án Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tsuha của Công ty Cổ phần Nhẫn

  Ngày 02/01/2019, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện Dự án Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tshua của Công ty cổ phần Nhẫn. Dự và nghe buổi công bố có Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Việt, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 346/QĐ-TT ngày 17/12/2019; về phía Công ty cổ phần Nhẫn có lãnh đạo Công ty và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại khu Thương mại Kim Thành và các khu vực giáp ranh

  Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TT ngày 19/12/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại khu Thương mại Kim Thành và các khu vực giáp ranh, ngày 25/12/2019 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Hội trường Thanh tra tỉnh Lào Cai .

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp công tác

  Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra - kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, thống nhất khi xây dựng kế hoạch và xử lý chồng chéo trong thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất sự chồng chéo về thời gian, nội dung, đối tượng giữa công tác thanh tra và kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 29/10/2019, tại Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Kiểm toán khu vực VII trong thời gian qua; thảo luận, thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về những nội dung, nguyên tắc phối hợp trong thời gian tới.

 • Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Mường Khương

  Ngày 09/8/2019, tại UBND huyện Mường Khương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái - Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại huyện Mường Khương. Dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Mường Khương Phan Quốc Nghĩa, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra.

 • Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Bảo Thắng

  Ngày 06/8/2019, tại UBND huyện Bảo Thắng, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại huyện Bảo Thắng.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên

  Ngày 19/7/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên. Dự và nghe buổi công bố có đồng chí Trần Văn Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 148/QĐ-TT ngày 10/7/2019; về phía Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên có đồng chí Phạm Huy Thông - Giám đốc Công ty và đại diện các phòng, ban có liên quan.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Văn Bàn

  Ngày 18/7/2019, tại UBND huyện Văn Bàn, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác tại huyện Văn Bàn .

 • Công khai kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của 39 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Ngày 17/5/2019, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức công khai kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của 39 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai . Ông Đàm Quang Vinh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh , Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai

  Sáng ngày 20/5/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai. Tham dự buổi công bố về phía Bệnh viện Sản nhi có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và kế toán đơn vị; về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

 • Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

  Ngày 13/5/2019, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái dự và phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra. ​ 

 • Công bố quyết định thanh tra tại Sở Công thương

  Ngày 04/5/2019, tại Hội trường Sở Công thương, Thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra đối với Sở Công thương theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 . 

 • Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp vụ

  Ngày 05/04/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Ban cán sự, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng cho các ông: Đinh Văn Minh, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Văn. Tham dự có Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh cùng  đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức các cục, vụ, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Ngày 16/01/2019, Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Cục I - Thanh tra Chính phủ; tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố; Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập