Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/BC-TT 17/03/2022 BC tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Qúy I năm 2022 Tải về
77/BC-TT 18/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021 Tải về
41/BC-TT 19/03/2021 BC kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021 Tải về
247/BC-TT 31/10/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 Tải về
225/BC-TT 24/09/2020 Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020 Tải về
265/TT-NV1 27/04/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành quy trình TTHC cấp huyện, TTHC cấp xã Tải về
220/BC-TT 19/12/2019 Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý IV và năm 2019 Tải về
600/TT-VP 02/12/2019 Tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Tải về
142/BC-TT 22/08/2019 Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Tải về
403/TT-VP 19/08/2019 Về việc cập nhật TTHC trên Cổng TTĐT Tải về
1234
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH