Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Số ký hiệu văn bản 264/BC-TT
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Minh
Tài liệu đính kèm bc_264_ttt_cchc_den_2023.pdf
Văn bản mới