Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
185/BC-TT 05/11/2021 BC 01 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND và tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 Tải về
180/TT-VP 17/03/2021 Tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm lực lượng vũ trang Quân khu 2 Tải về
282/BC-TT 02/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai Tải về
45/KH-TT 27/11/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Tải về
257/BC-TT 12/11/2020 Báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 Tải về
44/KH-TT 27/10/2020 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên năm 2019 Tải về
31/KH-TT 16/07/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm an ninh trật tự tại Thanh tra tỉnh Lào Cai Tải về
123/BC-TT 18/06/2020 Báo cáo sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
78/BC-TT 15/05/2020 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
79/BC-TT 15/05/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai Tải về
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH