Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW
Số ký hiệu văn bản 99/BC-TT
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực An ninh Quốc phòng
Người ký duyệt Hoàng Công Phái
Tài liệu đính kèm bc_99_ttt_10_nam_ctph_09_ve_antq.pdf
Văn bản mới