Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
159/KH-UBND 20/04/2022 Kế hoạch tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Tải về
324/KH-UBND 15/08/2021 Kế hoạch triển khai và tuyên truyền ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
121/KH-UBND 16/03/2021 Triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 Tải về
32/2020/QĐ-UBND 08/12/2020 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai Tải về
36/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 Bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực thanh tra Tải về
467/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2014-2018 Tải về
1577/QĐ-UBND 29/05/2018 Danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
1265/QĐ-UBND 02/05/2018 Quyết định về việc công bố ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai Tải về
52/KH-UBND 08/02/2018 Kế hoạch về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 Tải về
51/KH-UBND 07/02/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2018 Tải về
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH