Tin hoạt động PCTN
 • Thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023.

 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

  Ngày 29/3/2024, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTCP đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023. 

 • Công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Ngày 16/01/2024, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 11 cá nhân đang công tác tại Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 • Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-TT ngày 22/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập, ngày 27/11/2023 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại Thanh tra tỉnh Lào Cai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi công bố.

 • Tổ chức bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngày 15/11/2023 tại Trụ sở Thanh tra tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 • Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

  Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Ngày 07/11/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/KH-TT xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

 • Kế hoạch tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

  Ngày 01/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

 • Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022

  Ngày 05/5/2023, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành Báo cáo số 105/BC-TT về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo yêu cầu tại văn bản số 755/TTCP-C.IV ngày 17/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

 • Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

  Để đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác PCTN và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Ngày 14/4/2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTCP đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022. 

 • Thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, ngày 16/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022.

 • Tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022, ngày 27/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

 • Bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

  Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngày 30/9/2022 tại Trụ sở Thanh tra tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập

  Sáng ngày 08/8/2022, tại Hội trường Tầng 1, Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập. Dự Hội nghị có Tiến sỹ Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra tỉnh tham dự với 100% công chức trong cơ quan. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch tập huấn công tác phòng chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận tổ chức.

 • Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

  Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, ngày 06/5/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Đức Minh dự và chủ trì buổi tập huấn. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo, công chức Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh và trên 40 cán bộ, công chức được giao tham mưu, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trường Cao đẳng Lào Cai, Công ty  TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh, Công ty cổ phần môi trường đô thị, Công ty cổ phần nước sạch Lào Cai.

 • Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.

 • Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • Thanh tra tỉnh Lào Cai giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

  Ngày 26/4/2019, đồng chí Hoàng Công Phái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2019 do Sở Tư pháp tổ chức.

 • Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN

  Ngày 27/03/2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm và bà Akiki Fujii, Phó Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam đã chủ trì Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua. Hội thảo do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội thảo có đại diện Thanh tra Chính phủ; các đối tác phát triển (UNDP, Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Đan Mạch, Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Ý...); đại diện Thanh tra các bộ, ngành TW; Thanh tra và Ban nội chính của một số tỉnh, thành phố; một số hiệp hội, tổ chức tín dụng, công ty đại chúng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu…

 • Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

  Ngày 12/03/2019, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

 • Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

  Ngày 19/03/2018, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2017 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tham dự có đại diện Ban Nội chính Trung ương, đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo.

 • Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Chiều ngày 09/11/2017, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật PCTN (sửa đổi). Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật này.​​​         

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Ngày 20/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến đối với Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng(sửa đổi). Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ trì phiên họp.​

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN năm 2017

  Ngày 19/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 14 cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp.

 • Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại huyện Si Ma Cai

  Chiều ngày 03/7/2017, tại Hội trường UBND xã Cán Hồ - huyện Si Ma Cai, Thanh tra huyện Si Ma Cai phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị “Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và k ết quả thực hiện Quy chế phối hợp Quý II ” năm 201 7

 • Cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Ngày 08/06/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì phiên họp  Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để lấy ý kiến về việc chỉnh sửa một số nội dung của Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng dự có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cùng thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đến từ các bộ, ngành TW.​         

 • Thanh tra huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Kê khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân năm 2016

  Sáng ngày 09/12/2016, tại Hội trường lớn UBND huyện Si Ma Cai, Thanh tra huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn Kê khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Cương - Chánh Thanh tra huyện; lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND các xã và Hiệu trưởng các trường trực thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo huyện.   

 • Kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Chống tham nhũng

  Ngày 06/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Cục Chống tham nhũng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Cục (06/12/2006-06/12/2016). Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu dự và phát biểu tại lễ kỷ  niệm. Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình, Nguyễn Chiến Bình, Nguyễn Văn Sản, Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 • Tham vấn về PCTN trong kinh doanh tại Việt Nam

  Ngày 30/9/2016, Thanh tra Chính phủ và Đại sứ quán Anh phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn về thực trạng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tham dự, chủ trì hội nghị.

 • Hội thảo góp ý đối với dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2016, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo gópý đối với dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trên tinh thần Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Hội thảo do TS. Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật PCTN chủ trì. TS. Trần Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Tổ biên tập Luật PCTN và Ngài Francesco Checchi, cố vấn về phòng, chống tham nhũng của UNODC khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương đồng chủ tọa, điều hành hội thảo.

 • Sinh hoạt khoa học “Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”

  Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp và sinh hoạt khoa học năm 2016, ngày 01/9, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức sinh hoạt khoa học về “Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ”. Tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 • Ký kết hợp đồng hỗ trợ hoàn thiện pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh

  Ngày 5/8/2016, tại Trụ sở Thanh Tra Chính Phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh, Ngài Giles Lever. đã tiến hành ký kết Hợp đồng tài trợ giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Anh về dự án “hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam, rà soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững.

 • Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Ngày 12/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Ủy viên Bộ Chính trị, PhóThủ tướng Trương Hòa Bình- Trưởng ban chỉ đạo chỉ  đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; lãnh đạo UBND, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Đoàn đại biểu Cấp cao Thanh tra Chính phủ thăm và làm việc tại Liên bang Nga

  Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh traChính phủ với Cục Chống tham nhũng trực thuộc Tổng Thống Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm Trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2016.

 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Thanh tra Chính phủ

  Thực hiện văn bản số 1034/TTCP-C.IV ngày 12/5/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến vào Dự thảo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lào Cai đăng tải Dự thảo Bộ công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

 • Thủ tướng chỉ thị tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

 • Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  Ngày 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

 • Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo xây dựng bộ công cụ đánh giá công tác PCTN

  Ngày 4/4/2016, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2015 theo Thông tư 04 và xây dựng bộ công cụ đánh giá công tác PCTN năm 2016 dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An và lãnh đạo Thanh tra một số bộ, ngành, địa phương.

 • UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục PCTN-TTCP; lãnh đạo Vụ 5, VKSND tối cao; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Ban đảng thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo sở, ban, ngành; cơ quan TW đóng trên địa bàn; Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố và các trường học, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn

 • UBND Thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

  Chiều ngày 11/12/2015, UBND Thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), đồng thời đề ra những giải pháp phương hướng thực hiện công tác PCTN trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Minh - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; đồng chí Hoàng Công Phái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo các Ban ngành, Đoàn thể, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

 • UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

 • Tập huấn công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

  Thực hiện Thông báo số 2881/TB-TU ngày 16/6/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác kê khai minh bạch tài sản. Ngày 09/11/2015, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

 • Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  6 tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Lào Cai có nhiều tiến bộ, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, việc kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính, công khai các hoạt động trong cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao.

 • Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn pháp luật về phòng chống tham nhũng

  Sáng ngày 31/10/2013, tại Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị triển khai tập huấn pháp luật về phòng chống tham nhũng. Dự Hội nghị có đồng chí Doãn Văn Hưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các Trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh tham dự với 100% cán bộ, công chức trong cơ quan. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch tập huấn công tác phòng chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh Lào Cai tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận tổ chức.

 • Một số quy định của Công ước Liên hợp quốc về các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

  Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự ra đời và tồn tại của Nhà nước. Nó xảy ra ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, kể cả nước nghèo và nước giàu, nước phát triển và những nước đang phát triển hoặc kém phát triển. Phòng ngừa tham nhũng được coi là yếu tố quan trọng, mang tính chiến lược, quyết định hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng.

 • Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2012

  Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. UBND tỉnh thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN; liên tục chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện; triển khai toàn diện các giải pháp theo quy định của Luật PCTN; tích cực phát động toàn xã hội tham gia công tác PCTN. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã phát huy những kết quả quan trọng bước đầu đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN.Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập