Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 135/BC-TT
Ngày ban hành 04/09/2021
Ngày hiệu lực 04/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đàm Quang Vinh
Tài liệu đính kèm Bao_cao_nghi_Quoc_khanh_2.9.2021.pdf
Văn bản mới