Thanh tra tỉnh tổ chức Hội thảo chuyển đổi số năm 2023

Ngày 19/12/2023, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội thảo chuyển đổi số năm 2023. Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Thanh tra tỉnh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Thanh tra tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh cho biết, hội thảo nằm trong Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 16/02/2023 của Thanh tra tỉnh về chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI Thanh tra tỉnh Lào Cai năm 2023, nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh cũng như của ngành. Đồng thời, giúp lãnh đạo, công chức hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, tiếp cận những kinh nghiệm của quá trình chuyển đổi số để ứng dụng vào công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

anh tin bai

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Thanh tra tỉnh chủ trì Hội thảo

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, do đặc thù của ngành, Thanh tra tỉnh luôn chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; thường xuyên quán triệt đến công chức, người lao động các quy định của Luật An ninh mạng, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; cập nhật các văn bản cảnh báo về các phần mềm mã độc mới, cách thức lây lan và biện pháp ngăn chặn lây lan virus, mã độc trong quá trình sử dụng máy tính kết nối mạng.

Hiện nay Thanh tra tỉnh đang quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử. Xây dựng nhiều chuyên mục, nội dung, trang điện tử thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã thiết lập chuyên mục “Chuyển đổi số”, định kỳ đăng tải các tin, bài viết về tình hình, kết quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và tại cơ quan. Qua đó thu hút đông đảo lượt truy cập, tăng lượng tương tác với công chức, người lao động và cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành việc triển khai tới các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cập nhật Cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh theo Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phần mềm cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với đơn vị thiết kế phần mềm xây dựng phần mềm “Quản lý lập kế hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Thanh tra tỉnh đã quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan cho lãnh đạo, công chức trong cơ quan để phục vụ chuyển đổi số. Thực hiện xử lý văn bản đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt tỷ lệ 100%; phát hành, ký số văn bản đi trên phần mềm đạt trên 84%.

Các đại biểu dự Hội thảo cũng bàn về những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành như việc triển khai nhật ký online, ký số đối với đơn thư tố cáo,… Đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ ngành.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số nhấn mạnh: Chuyển đổi số là việc khó, là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần phải huy động toàn thể lãnh đạo, công chức tham gia thực hiện chuyển đổi số gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành Thanh tra về chuyển đổi số./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập