Tăng cường tuyên truyền chuyển đổi số trên không gian mạng

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản hướng dẫn về thực hiện chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng, ngày 26/4/2023 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 502/STTTT-CNTT&TT về việc tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên không gian mạng.

Theo văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp khai thác thông tin về chuyển đổi số trên Cổng chuyển đổi số tỉnh Lào Cai (địa chỉ: https://chuyendoiso.laocai.gov.vn).

2. Thường xuyên cung cấp các thông tin, hoạt động, chương trình chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử: contact-lcit@laocai.gov.vn để cập nhật, đưa tin trên Cổng chuyển đổi số tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Ảnh: Minh họa

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: thực hiện tạo chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin của đơn vị mình, thường xuyên thực hiện cập nhật tin bài liên quan để nâng cao chỉ số về nhận thức số (theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai). Đồng thời, tạo link liên kết với Cổng chuyển đổi số của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh) chỉ đạo VNPT hỗ trợ thiết kế, bổ sung chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn; tạo link liên kết với Cổng chuyển đổi số của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 806
  • Trong tuần: 4,335
  • Tất cả: 2,487,969
Đăng nhập